Kiezen in de geboortezorg wordt lastig

Zwangere vrouwen willen zelf kunnen bepalen hoe hun bevalling en periode daarna verloopt. Ze missen echter informatie over de kwaliteit van verloskundigen, kraamzorg en kraamafdelingen in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een recente peiling onder 375 vrouwen die recent zijn bevallen of nog moesten bevallen. “Het is moeilijk om de kwaliteit van de praktijken te vergelijken,” zegt een zwangere. De peilingen werden eind 2016 en eind 2014 uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland.

Verbeterpunten
De ondervraagden werden ook gevraagd verbeterpunten te noemen. Die gaan met name over communicatie. Met name de afstemming tussen zorgverleners onderling, en tussen zorgverleners en de zwangere werd als verbeterpunt genoemd. “Soms kon de communicatie tussen de artsen en verpleegkundige beter. Ik moest actief naar informatie vragen, terwijl ze dachten dat ik dat al te horen had gekregen van iemand anders,” zegt één van de ondervraagde moeders.

De communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgverleners die rond een zwangerschap met elkaar samenwerken, is al langer punt van aandacht. Het ministerie van VWS wil dit samen met organisaties die bij de geboortezorg betrokken zijn verbeteren.

Eén tarief
Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit vorig jaar zogenaamde integrale bekostiging mogelijk gemaakt. Daarbij is één tarief vastgesteld voor alle zorg die een zwangere vrouw ontvangt. Om voor die bekostiging in aanmerking te komen, moeten de verschillende zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, verloskundigen en kraamorganisaties zich verenigen binnen één geboortezorgorganisatie.

Patiëntenfederatie Nederland is bezorgd dat integrale bekostiging de keuzevrijheid van zwangeren onder druk zet. Zwangere vrouwen worden door het fenomeen geboortezorgorganisatie ontmoedigd om een zorgverlener buiten de geboortezorg-organisatie te kiezen.

Samenwerking mag niet ten koste van keuzevrijheid
Patiëntenfederatie Nederland heeft er vanaf het begin op gehamerd dat zwangere vrouwen altijd zelf hun verloskundige, hun kraamhulp en ziekenhuis moeten kunnen kiezen. Zij vindt de procedure die proefprocessenfonds Clara Wichmann begonnen is tegen de invoering van integrale bekostiging dan ook een goed initiatief, dat steun verdient. “Wij herkennen de zorgen die Clara Wichman naar voren brengt,” zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Wij juichen betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen toe. Maar voordat zorgaanbieders grootschalig gebruik gaan maken van integrale bekostiging, moet vaststaan dat de keuzevrijheid van zwangere vrouwen niet in het geding komt.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!