Klant is tevreden over de service van de zorgverzekeraar, maar vindt de verzekering te duur

Mensen zijn over het algemeen tevreden over de service van hun zorgverzekeraar, maar één op de twee verzekerden vindt de prijs van de zorgverzekering te hoog. Dat blijkt uit een test die Patiëntenfederatie Nederland op haar website had en die door bijna zesduizend mensen is gedaan.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt dat de test geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is, maar dat ze de resultaten wel als een duidelijk signaal ziet. “Als de helft van de verzekerden de prijs te hoog vindt, moeten we daar met zijn allen heel serieus naar kijken. Dat geldt temeer omdat alles er op wijst dat de zorgverzekering komende jaren alleen maar duurder wordt. Het eigen risico blijft deze kabinetsperiode op 385 euro staan, maar de zorgkosten die we met zijn allen maken stijgen. Ik ben bang dat we dat gaan merken in de premies.”

Waarom deze test?
De Patiëntenfederatie heeft de test gemaakt omdat iedereen in de komende weken een nieuwe zorgverzekering moet afsluiten. Aan de hand van zes korte vragen bekijkt de test of je nog wel goed zit bij je zorgverzekeraar of dat het misschien de moeite loont om over te stappen.

Service is goed, maar moet nog beter
De service van de zorgverzekeraar krijgt de beste cijfers. Iets meer dan tachtig procent van de mensen zegt tevreden te zijn. Dianda Veldman: “Dat lijkt een mooi getal, maar de andere twintig procent is ontevreden of heeft de vraag niet ingevuld. Bijvoorbeeld omdat ze de zorgverzekeraar niet nodig hebben gehad dit jaar. Dat is wel één op de vijf. Geen reden voor verzekeraars om tevreden achterover te leunen, lijkt mij. Bovendien zegt zeven procent ronduit nee, op de vraag of ze tevreden zijn over de service. Daar is dus nog wel wat winst te behalen.”

Over de prijs van de zorgverzekering zijn de meningen duidelijk nog meer verdeeld. Bijna vijfduizend mensen gaven antwoord op de vraag of ze tevreden zijn over de prijs. Precies de helft zegt “nee”, de andere helft zegt “ja”.

> Kijk voor meer informatie in ons themadossier

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!