Laat patiënt meedoen aan gegevensuitwisseling in de zorg

Iedereen in Nederland moet erop kunnen rekenen dat zorgverleners de best passende zorg geven. Goede gegevensuitwisseling is daarvoor van groot belang. En dan niet alleen uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling, maar ook tussen patiënten en zorgverleners. Laat de patiënt daarom ook meedoen aan gegevensuitwisseling in de zorg. Want die beschikt vaak over relevante informatie zoals over medicatiegebruik die van belang is voor de behandeling. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap en Ineen in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat volgende week over gegevensuitwisseling in de zorg.

Geen-bezwaarsysteem; de opt-out

In de brief vragen partijen ook aandacht voor de financiering van gegevensuitwisseling. Wie draait voor de kosten op om systemen met elkaar te laten praten zodat gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld?

Ten slotte vragen de partijen aandacht voor uitwisseling van medische gegevens in spoedsituaties. “Veel patiënten denken dat de informatie van de huisarts automatisch bekend is op de Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH). Dit is echter niet de realiteit: patiënten moeten vooraf via de huisarts toestemming geven voor inzage van hun gegevens op de HAP. En op de meeste SEH’s zijn de gegevens niet beschikbaar. Kwaliteit van zorg is afhankelijk van de toestemming van de patiënt. Dat levert risico’s op voor patiënten en brengt zorgverleners in een conflict van plichten.

Juist kwetsbare en minder zelfredzame patiënten, die vaak meer dan gemiddeld zorg gebruiken, lopen het grootste risico. (…) We pleiten daarom voor een geen-bezwaarsysteem (opt-out) voor het uitwisselen van medische gegevens. Medische gegevens worden dan gedeeld tussen zorgverleners van de patiënt tenzij de patiënt ervoor kiest en aangeeft dit niet te willen. Dat sluit ook aan bij het pleidooi van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat wetgeving het beste zo ingericht kan worden, dat de meeste mensen het beste worden geholpen als ze geen actie hoeven te ondernemen”, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!