Nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Op 16 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van Patiëntenfederatie NPCF ingestemd met de benoeming van Dick van Dijk als lid van de Raad van Toezicht. Dick van Dijk neemt de plaats in van Eugene Sutorius die afscheid neemt. De heer Sutorius blijft als adviseur bij de Patiëntenfederatie betrokken.

Van Dijk (1952) was jarenlang werkzaam in het onderwijs. Vanwege zijn verleden als poliopatiënt kwam hij in contact met de VSN, het huidige Spierziekten Nederland. Hij werd er achtereenvolgens bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. Gedurende de jaren bij Spierziekten Nederland was Dick van Dijk actief betrokken bij Patiëntenfederatie NPCF, en lid van diverse advies- en onderzoekscommissies.

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie NPCF: “Dick van Dijk is van grote meerwaarde vanwege zijn expertise ten aanzien van Patiëntparticipatie. We zijn blij dat hij ons komt versterken.”

Van Dijk studeerde taal- en letterkunde en promoveerde als gedragswetenschapper in de onderwijskunde. Hij specialiseerde zich in effectieve interactie in coaching en begeleiding. Zijn proefschrift (2013) draagt als titel De taal van oplossingen.

> Kijk hier voor een korte biografie

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!