Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland

Werner Brouwer, Anna van Poucke, Maarten van Rixtel en Chandra Verstappen zijn gestart als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie Nederland. Vorig jaar stemde de Algemene ledenvergadering (ALV) van Patiëntenfederatie Nederland in met de voordracht van dit viertal. Zij gaan met hun uitgebreide expertise en ervaring een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van de patiënt in Nederland.

De nieuwe Raad van Toezicht met van linksboven naar rechtsonder Anna van Poucke, Chandra Verstappen, Maarten van Rixtel, Maria van den Muijsenbergh, Werner Brouwer en voorzitter Otwin van Dijk

Voorzitter van de Raad van Toezicht Otwin van Dijk is verheugd met het feit dat deze mensen zich de komende jaren verbinden aan en in gaat zetten voor Patiëntenfederatie Nederland: “Met het vertrek van een aantal leden van de Raad van Toezicht zijn we op zoek gegaan naar personen die de benodigde deskundigheid in huis hebben. Zo hadden we onder meer behoefte aan ervaring in en kennis van zorginnovatie en digitalisering, het zorgstelsel, financiën en patiëntparticipatie. De vier nieuwe leden passen daar uitstekend in. Daarnaast versterken zij onze Raad van Toezicht met een breed palet aan competenties en invalshoeken. Ik zie daarom erg uit naar onze samenwerking de komende periode. Ook ben ik de leden die nu afscheid nemen, Katherina Martin Abello, Dick van Dijk en Wim Groot, zeer erkentelijk voor hun inzet de afgelopen jaren.” De volledige Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie Nederland bestaat op dit moment uit Otwin van Dijk (voorzitter), Maria van den Muijsenbergh en de vier nieuwe leden. En deze nieuwe leden van onze Raad van Toezicht zijn...

Anna van Poucke

Anna van Poucke (1960) is hoofd van de wereldwijde zorgdivisie van accountants- en adviesbureau KPMG. Anna heeft ruime en diverse ervaring in de Nederlandse zorg, onder andere als bestuurder van een patiëntenorganisatie. Ze heeft kennis van zorgstelsels over de hele wereld, digitalisering en van transformatieprocessen. Als bestuurder van DBC-Onderhoud heeft ze een goed zicht op de financiering van de Nederlandse zorg.

Chandra Verstappen

Chandra Verstappen (1964) is actief als zelfstandig interim manager en veranderaar. Zij heeft een brede werkervaring op het gebied van samenwerking, vernieuwing en verandering. Zij zet haar professionele expertise graag in bij organisaties werkzaam in zorg en welzijn en richt zich op inclusie en diversiteit en de verbetering van de positie van mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. Als lid van diverse Raden van Toezicht heeft zij steeds specifieke aandacht voor organisatievraagstukken en verenigingszaken.

Maarten van Rixtel

Maarten van Rixtel (1960) is voormalig bestuurder van Sensire, een grote VVT-organisatie. Maarten heeft ruime ervaring als bestuurder in de ouderenzorg en heeft in zijn eigen organisatie omvangrijke (digitale) innovaties en transformaties weten door te voeren, met oog voor de mens. Tevens heeft Maarten ervaring als bestuurslid van een landelijke koepelorganisatie.

Werner Brouwer

Werner Brouwer (1972) is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy & Management en interim decaan van de Rotterdam School of Management, beiden onderdeel van de Erasmus Universiteit. Werner is binnen de gezondheidseconomie gespecialiseerd in economische evaluaties in de gezondheidszorg, verdelingsvraagstukken en rechtvaardigheid. Hij heeft ervaring als toezichthouder, zowel in de wetenschappelijke wereld als dichtbij huis.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!