Hoe geven we de PGO-alliantie vorm?

Donderdag 2 juli zetten we de volgende stap in de vorming van de PGO-alliantie. Om de beperkte tijd goed te gebruiken leggen we alvast de ambitie voor en de wijze waarop we de alliantie willen vormgeven en de rollen die daarbij horen. Hieronder lees je deze informatie met daarbij de vraag om daar al kort op te reflecteren. Dan kunnen we daar tijdens de bijeenkomst het gesprek over voeren.

samen op weg naar een PGO

Ambitie PGO-alliantie

Met een PGO kan iedereen die dat wil, veilig en betrouwbaar, zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen.

  1. De PGO-alliantie wil dat iedereen, gezonde mensen en patiënten, de toegevoegde waarde kent van persoonlijke gezondheidsomgevingen als hulpmiddel om regie te voeren over zijn eigen gezondheid.
  2. De PGO-alliantie zorgt ervoor dat iedereen die een PGO gebruikt, zowel gezonde mensen als patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders, in het gebruik worden ondersteund.

Reflectieopdracht

Herken je jezelf in deze ambitie?
Zijn er onderdelen die je wil aanscherpen?
Wat zou je nog mee willen geven aangaande deze ambitie?

Tijdens de bijeenkomst zullen wij deze gedachten met elkaar bespreken.

Hoe geven we de PGO-alliantie vorm?

Alle deelnemers van de PGO-alliantie zien in dat samenwerking noodzakelijk is om het doel te bereiken. De verandering die PGO’s bij patiënten, gezonde burgers en zorgverleners met zich mee brengt is groot. Het gebruik van PGO’s biedt nieuwe inzichten en vraagt ander gedrag. Van alle doelgroepen. De alliantiepartners willen vanuit overtuiging deze verandering in beweging zetten. Waarbij elke deelnemer zijn eigen rol kiest. En op het passende moment, met eigen activiteiten, zijn bijdrage levert.

In lijn met deze visie hanteren we een aantal uitgangspunten voor het inrichten van de alliantie:

De verschillende rollen zijn:

Luisteren:
Je luistert naar de ontwikkelingen op het gebied van PGO’s. Je weet hoe PGO’s worden ingezet, wie ermee bezig is en welke pilots uitgevoerd worden. Je krijgt deze informatie via de PGO-alliantie. Je gaat er zelf nog niet mee aan de slag, maar je denkt na wat je nodig hebt om de stap te zetten om straks de rol van vertellen of uitvoeren op te pakken.

Vertellen:
Je informeert je achterban en omgeving over nut en werking van PGO's. Jij bevraagt je achterban naar hun bevindingen en ervaringen met PGO’s. Deze verhalen deel je met de PGO-alliantie, al dan niet in de vorm van een advies.

Uitvoeren:
Je zorgt voor meer bekendheid en gebruik van PGO's. Je helpt mee met het ontwikkelen van producten en/of doet mee in een pilot en draagt praktisch bij aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie.

Elke alliantiepartner kan per pijler een rol kiezen. Je kunt dus ook meerdere rollen op je nemen. Bijvoorbeeld een luisterrol in de ene pijler en een uitvoerende rol in de andere pijler.

Pijlers voor het bouwen van de PGO-alliantie

pgo on air
Een visualisatie van de PGO-alliantie met rollen en pijlers

Reflectieopdracht rollen

Welke rol zou jij op je willen nemen? En hoe zou je deze rol willen invullen?

Tijdens de bijeenkomst zullen wij op een interactieve manier deze gedachten met elkaar bespreken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!