Direct naar:

Cursus Sterk met Pijn

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus 'Sterk met pijn' helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.

Thuis, op het werk, familie of vrienden... men begrijpt niet wat chronische pijn met je doet. Je dagelijks leven is inmiddels behoorlijk ontregeld. De cursusbegeleiders van 'Sterk met Pijn' ondersteunen mensen met chronische pijn in hun zoektocht naar de regie weer in eigen hand nemen. Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf én samen doen. De cursus leert nieuwe wegen ontdekken en geeft handvatten voor omgaan met chronische pijn. Het is een cursus van, voor, ontwikkeld en verzorgd door ervaringsdeskundigen met chronische pijn.

De cursus is erop gericht om beter te leren omgaan met chronische pijn en om bij mensen met chronische pijn hun kwaliteiten weer naar boven te laten komen. Hen energie te geven om de mindere dagen door te komen, kortom de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen met chronische pijn kunnen zelf meer dan ze denken, maar ze hoeven dit niet alleen te doen.

Cursusduur en opzet
De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 8 bijeenkomsten (waarvan één bijeenkomst voor partner/ familie) van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden.

Wekelijks bespreken we een huiswerkopdracht. We werken met minimaal 6 deelnemers. Door de ontwikkelingen met corona zullen we rekening houden met de maatregelen vanuit het RIVM aangaande de maximale groepsgrootte.

De eigen bijdrage is 99 euro*. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, dus vraag het vooral na. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

* voor dit cursusbedrag ontvangen de cursisten ook bij de 1e cursusbijeenkomst het boek “Lieve Help” van Anna Raymann cadeau.

Cursusdata en locaties
Het gaat om een cursus op locatie. Per oktober 2020 zal er ook een pilot plaatsvinden om de cursus online te volgen. Meer informatie is terug te vinden op deze website.

Introductiefilm cursus
Er is ook een introductiefilm voor deze cursus. Deze film vind je hier.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!