Direct naar:

Onderzoek naar jongerenparticipatie van start

Veel patiëntenverenigingen zijn al actief in het bereiken van jongeren. Maar velen zijn ook zoekende naar hoe ze dat moeten doen. Tot en met mei 2021 gaan de drie koepels, Patientenfederatie, Ieder(in) en MIND daarom onderzoeken hoe het gaat met jongerenparticipatie bij hun leden. 

Komende maanden gaan de koepels in gesprek met patiëntenorganisaties en jongerenorganisaties. Dat doen we via vraaggesprekken, een expertmeeting en een groot digitaal onderzoek. Doel is om goede voorbeelden naar voren te halen en ervoor te zorgen dat patientenorganisaties, die zich beter willen richten op jongeren, dat straks ook succesvol kunnen doen. Dat betekent voor ons: in aansluiting bij wat jongeren zelf nodig hebben.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!