Onvoldoende oog voor ervaringen verpleeghuisbewoners in nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen gaan pas echt verbeteren op basis van wat hun bewoners belangrijk vinden, als ze zich daar altijd en daadwerkelijk voor openstellen. In het nieuwe kwaliteitskader wordt dit niet geregeld. Dat zegt Patiëntenfederatie Nederland vandaag in een reactie op het kwaliteitskader. “Als we er genoegen mee nemen dat verpleeghuizen maar één keer per jaar aan hun bewoners vragen hoe ze de zorg ervaren, gaan ze onvoldoende verschil maken,’ zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “We willen juist dat verpleeghuizen zich het hele jaar door openstellen voor de ervaringen van hun bewoners. Als ze dat maar één keer per jaar doen hebben ze geen actueel beeld van wat goed gaat en wat beter kan’.

 

Patiëntenfederatie Nederland vindt het een goede zaak dat staatssecretaris komt met een lijst van minimumeisen voor betere verpleeghuiszorg. “Dat is ook hard nodig. De verschillen tussen verpleeghuizen zijn te groot”, aldus Dianda Veldman. “Des te belangrijker is openheid over die verschillen. We zijn blij dat verpleeghuizen nu eindelijk allemaal hun kwaliteitsjaarverslagen openbaar moeten maken via publieke websites. Maar het zit ons niet lekker, dat het voor verpleeghuizen nog steeds te verblijvend is om werkelijk de tevredenheid van de bewoners in beeld te hebben.”

 

Patiëntenfederatie Nederland zet vraagtekens bij de manier waarop verpleeghuizen nu moeten meten wat de bijdrage van de zorg is aan iemands kwaliteit van leven. “Wij vragen ons af of dat mogelijk is. Het gaat er niet zozeer om wat de zorg bijdraagt. Het gaat erom dat verpleeghuizen moeten weten hoe het met mensen gaat. Wat ís voor mensen kwaliteit van leven? Wat is belangrijk voor ze? Wat doen mensen graag, wat maakt voor hen echt het verschil? Daar kunnen dan afspraken over gemaakt worden voor in het zorgleefplan.

 

Patiëntenfederatie Nederland blijft de komende tijd met alle betrokken partijen intensief in gesprek om verbeteringen in de verpleeghuiszorg voor alle bewoners voelbaar te laten worden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!