Openheid in de zorg? Patientenfederatie maakt de balans op

Het Jaar van de Transparantie heeft er nog niet voor gezorgd dat iedereen beschikt over informatie die iets zegt over kwaliteit van zorg. Die conclusie trekt Patiëntenfederatie Nederland op de dag dat de balans wordt opgemaakt.

‘Dat is teleurstellend’, vindt directeur-bestuurder Dianda Veldman. ‘We hadden gehoopt op meer stappen in die richting, maar het is een taai proces gebleken om met alle partijen forse stappen te zetten naar echte openheid. Tegelijk moeten we toegeven dat het wel erg optimistisch was om er in een jaar voor te zorgen dat iedereen met een muisklik de beste dokter kan vinden.’

Een huis in aanbouw
Veldman vergelijkt het proces met het bouwen van een huis. ‘We hebben dus nog lang geen huis waar we in kunnen wonen. Maar het afgelopen jaar is wel de fundering gebouwd, en zijn de leidingen gelegd. Daar zie je van de buitenkant niks van, maar het is wel noodzakelijk.’ Patiëntenfederatie Nederland gaat vanaf hier verder in haar strijd om openheid. Bijvoorbeeld door informatie te krijgen en te tonen over resultaten van behandelingen. Bij welke dokter konden de patiënten het snelst weer lopen? Welke behandelaar en ook behandeling heeft nou het meeste effect? Dat, in combinatie met informatie over bijvoorbeeld wachttijden en de ervaringen van andere patiënten geeft een beeld van kwaliteit.

3 goede vragen
‘Die wachttijden hebben we nu, en die tonen we op ZorgkaartNederland’, zegt Dianda Veldman. Dat is één van de resultaten die wel bereikt zijn. Daarnaast heeft Patiëntenfederatie Nederland haar ‘Drie Goede Vragen’-campagne uit kunnen bouwen, en werken meerdere ziekenhuizen er inmiddels mee. De site www.3goedevragen.nl helpt mensen om samen met hun behandelaar de keuze te maken voor de best passende behandeling of meest geschikte onderzoek. Dianda Veldman: ‘De drie goede vragen bieden een heel belangrijke houvast voor patiënten om samen met de dokter te verkennen welke behandel- of onderzoeksopties er zijn, en wat het beste bij iemand past. Zeker als de dokter er ruimte voor geeft.’

De drie goede vragen zijn:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Volgende stappen hard nodig
De drie goede vragen worden ook getoond via ZorgkaartNederland. De ervaringssite voor de zorg verstevigde het afgelopen jaar positie. Met een miljoen bezoeken per maand is ZorgkaartNederland de grootste ervaringssite in de zorg, en groeiend. “Elke maand komen er 10.000 ervaringen bij. Mensen maken dus graag gebruik van elkaars ervaringen bij het kiezen voor de dokter die het beste past. De informatie die beschikbaar komt van dokters, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hoe ze presteren, zetten wij ook op ZorgkaartNederland.”

Dianda Veldman constateert dat één jaar van de Transparantie niet genoeg is om over die gegevens te beschikken. “Daar is meer tijd voor nodig. We geven de strijd niet op. We hebben te vaak van mensen gehoord hoe cruciaal de keuze voor een arts kan zijn. Een moeder van jonge kinderen die van de ene dokter hoort dat ze altijd doof zal blijven, maar er dankzij goed speurwerk achter komt dat er toch nog een dokter is die een nieuwe behandeling biedt waardoor ze nu weer hoort. Die verhalen zijn onze drive om door te gaan. Er is geen weg terug meer.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!