Openheid ziekenhuizen is goed, maar nu niet achterover leunen

Ziekenhuizen melden steeds meer fouten bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van diezelfde IGZ. Tegelijk betrekken ziekenhuizen patiënten en hun naasten of nabestaanden steeds vaker bij de afhandeling van fouten en medische missers.

Patiëntenfederatie Nederland is blij dat ziekenhuizen steeds opener worden over medisch handelen, maar constateert dat er geen reden is om nu al de vlag uit te hangen. Directeur Dianda Veldman: “Het is goed dat ziekenhuizen steeds vaker melden dat er iets is misgegaan. Daar kunnen ze zelf en ook anderen van leren. Maar we weten nog steeds niet of het aantal meldingen het topje van de ijsberg is, of dat er echt meer openheid komt, ook over medische missers.”

De Patiëntenfederatie heeft eerder zelf onderzoek gedaan naar medische fouten. Daaruit bleek dat de helft van de ondervraagden aangaf wel eens een (bijna) medische fout te hebben meegemaakt. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat patiënten graag helpen om fouten te voorkomen, maar dat ze lang niet altijd het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd. “Als ze hadden gehoord wat ik zei, was het niet gebeurd”, aldus een van de reacties in het onderzoek.

Dianda Veldman: “Het zou goed zijn als ziekenhuizen alles wat afwijkt van de normale regels melden, ten minste als die afwijking heeft geleid tot een medische fout. Pas dan weten we echt hoe vaak het mis gaat. En ik zeg dit niet om met het vingertje te wijzen. Mensen die werken maken nu eenmaal fouten. Maar we moeten wel zorgen dat anderen kunnen leren van die fouten. Als anderen kunnen zien wat er is misgegaan en waarom, dan hoeven zij die fout niet meer te maken. Openheid is in ieders belang, van de dokter, van de patiënt en van het ziekenhuis.”

Hier leest u het onderzoek naar veilige zorg >>

> Zie ook Aantal meldingen van medische missers flink gestegen
> En Forse stijging van meldingen misstanden in ziekenhuizen, 'zorg wordt veiliger'
> Onze brief aan de Tweede Kamer

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!