Ouderenzorg staat onder grote druk

“De toegankelijkheid van passende zorg voor ouderen staat onder grote druk. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg stijgen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen in acute situaties nergens terecht en de druk op mantelzorgers wordt onevenredig hoog,” aldus MantelzorgNL en Patiëntenfederatie over de huidige stand van zaken in de ouderenzorg.

In aanloop naar het Kamerdebat over het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), luiden beide organisaties de noodklok over de situatie in de Nederlandse ouderenzorg. Zo biedt de WOZO een belangrijk lange termijn perspectief, maar is er onvoldoende aandacht voor oplossingen voor de korte termijn. Ook gaan de plannen voorbij aan het grote aandeel zorg dat nu al door naasten en familie geboden wordt, schrijven zij aan de Tweede Kamer. 

Koffie inschenken in verpleeghuis
Ouderenzorg staat onder grote druk; MantelzorgNL en Patiëntenfederatie luiden de noodklok

Verbeter snel de passende verpleeghuiszorg en overbruggingszorg

In de brief aan de Tweede Kamer roepen de partijen de politiek daarom op om met maatregelen te komen die op korte termijn al effect hebben. Zo moet er bijvoorbeeld snel iets gebeuren om de toegang tot passende verpleeg(huis)zorg te verbeteren. Ook moet de zogenoemde overbruggingszorg voor mensen voor wie nog geen plek beschikbaar is snel worden opgeschaald: “De tekorten in bijvoorbeeld de wijkverpleging, huisartsenzorg, specialisten ouderengeneeskunde en huishoudelijke hulp belemmeren de beschikbaarheid van goede overbruggingszorg. En de zorg thuis staat onder grote druk,” aldus beide organisaties.

Tevens pleiten beide organisaties om snel meer passende mantelzorgondersteuning te realiseren. 1 op de 10 mantelzorgers blijkt namelijk nu al overbelast te zijn. Daarnaast vinden beide organisaties het belangrijk dat per regio snel in beeld is hoe het ervoor staat met de basiszorg, zodat regionaal maatregelen kunnen worden genomen om de benodigde zorg en ondersteuning om langer thuis te wonen te kunnen leveren. Tot slot stellen beide partijen ervoor om goede digitale toepassingen ook in te zetten in de langdurige zorg. Dit kan bijvoorbeeld met de Vliegwielcoalitie – een patiëntgedreven samenwerkingsverband waarin op dit moment zorgverleners, zorgaanbieders en cliënten in de wijkverpleging en ziekenhuiszorg werken aan de uitbreiding van goede digitale zorginitiatieven. Lees hieronder de brief aan de Kamer.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!