Overheid moet regie nemen om stuwmeer inhaalzorg weg te werken

De overheid moet snel de regie nemen om het stuwmeer aan uitgestelde operaties en afspraken in de zorg weg te werken. Naar schatting 140 duizend operaties zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis, maar het overleg hoe die in te halen loopt niet goed. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert morgen over de coronacrisis en de inhaalzorg.

Deltaplan inhaalzorg

De Patientenfederatie vindt dat de overheid de inhaalzorg moet gaan coördineren. “Maak een soort nationaal Deltaplan om dit probleem aan te pakken”, zegt directeur Dianda Veldman. In een brief aan de Kamer schrijft de federatie: “Er moet gestuurd worden op verdeling van de uitgestelde zorg, zodat ziekenhuizen of klinieken die ruimte hebben zorg moeten kunnen leveren, ook aan anderen dan hun eigen patiënten. Zorgverzekeraars kunnen mogelijk een rol spelen door zorgbemiddeling.”

Uit de brief: “Wij weten uit onderzoek dat patiënten niet koste wat het kost bij de eigen dokter terecht willen. Ze zijn bereid te reizen als dat leidt tot snellere zorg. Maar we zien ook dat spreiding van de uitgestelde reguliere zorg maar mondjesmaat gebeurt, bijvoorbeeld omdat het leidt tot omzetverlies van ziekenhuizen en specialisten. Dat laatste mag echter nooit de reden zijn om zorg dan maar niet te verlenen terwijl er wel capaciteit (elders) is. We vragen een goede regie op spreiding van inhaalzorg. Daarvoor is inzicht nodig in de beschikbare capaciteit en de beschikbaarheid van personeel. We stellen voor dat het geld de patiënt volgt en niet de patiënt het geld. Als er dus elders ruimte is om inhaalzorg te geven, dan moet dat, ongeacht de vraag van de financiering”, aldus de Patiëntenfederatie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!