'Pak regeldruk nu echt aan'

In een brief aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vraagt Patiëntenfederatie Nederland met een aantal collega-organisaties, opnieuw aandacht voor de administratielast die mensen ervaren als ze hulp of ondersteuning nodig hebben.

Ze sturen de brief in aanloop naar het overleg dat de Kamer morgen heeft over administratieve lasten in de zorg. De staatssecretaris stelt dat dankzij verschillende maatregelen de regeldruk voor zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties vermindert. Patiëntenorganisaties willen juist aandacht voor de mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, en soms uren per week bezig zijn met formulieren. In de brief schrijven ze het dat het tijd is voor concrete acties die regeldruk voor cliënten merkbaar verminderen.

De helft van de mensen die zorg of ondersteuning krijgen, is een uur of meer per week kwijt aan het regelen van hulp. Zo bleek eerder uit onderzoek dat Patiëntenfederatie Nederland met een aantal belangenorganisaties deed. Eén op elke vijf is een tot twee uur per week kwijt aan het geregel. Er is zelfs een kleine groep die tot acht uur per week nodig heeft om alle zorg te regelen. Naast Patiëntenfederatie NPCF voerde Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Per Saldo het onderzoek uit onder hun achterban.

Daarin zegt bijvoorbeeld Roos (26) die vanwege cerebrale parese blijvend afhankelijk is van haar rolstoel. ”Je moet elke keer opnieuw uitleggen wat je hebt. Steeds weer opnieuw alle medische verklaringen keer op keer aanvragen.”
In het onderzoek geven mensen aan hoe lastig te is om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Budgethouder Corinne zegt: “Jij moet binnen twee weken reageren en zij kunnen daar 6 weken over doen”. Een ander: “Het bekende van het kastje naar de muur sturen.” En ook: “Je blijft maar bellen zonder verder te komen”.

En tenslotte: “Het grote probleem is dat alles telkens weer opnieuw moet.”Patiëntenfederatie Nederland vraagt met de andere organisaties in de brief om eenvoudigere procedures, een vast aanspreekpunt voor het regelen van zorg, en simpelere regels.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!