Patiënt klem door gebrekkige communicatie zorgaanbieders

De patiënt mag nooit de dupe worden van gebrekkige gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en apothekers. Hij moet er op kunnen vertrouwen dat gegevens over zijn medicijngebruik tijdig en compleet bij de apotheek beschikbaar zijn. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF in reactie op een onderzoek van Nictiz en de apothekersorganisatie KNMP.

De gezondheid van patiënten kan in gevaar komen omdat apothekers patiëntinformatie missen. Vooral informatie over medicatie die wordt voorgeschreven door specialisten in ziekenhuizen komt slechts moeizaam beschikbaar bij apotheken. Dat komt omdat de elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en apothekers nauwelijks van de grond komt. De meeste informatie gaat nog via de fax, met alle gevolgen van dien.

Alles draait om toestemming
Volgens de apothekers heeft inmiddels tachtig procent van de patiënten toestemming gegeven zijn of haar medische informatie uit te wisselen tussen huisarts en apotheker. Maar de uitwisseling tussen ziekenhuizen en apotheken gaat uiterst moeizaam. Systemen zijn kennelijk niet op elkaar aangesloten en dus krijgen apothekers nauwelijks inzage in laboratoriumuitslagen of medicijngebruik van hun klanten. Bovendien moet de patiënt bij elke zorgverlener apart aangeven dat hij toestemming geeft om zijn gegevens aan derden beschikbaar te stellen. Als die toestemming niet wordt gevraagd, kunnen de gegevens niet worden gewisseld.

Dat kan voor de patiënt vervelende gevolgen hebben omdat de apotheker niet kan zien welke medicatie een patiënt heeft. Hij kan dan ook niet beoordelen of medicijnen op elkaar inwerken of juist niet.

Voorkom overbodig gedoe rond medicatie
Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het communicatieprobleem tussen apotheek en ziekenhuis kan worden verholpen. Want zo lang de elektronische patiëntgegevens niet uitwisselbaar zijn, moeten ze handmatig worden ingevoerd. Wel geven veel ziekenhuizen patiënten die worden ontslagen een overzicht mee met hun medicatie. Dat kan dan bij de apotheek worden afgegeven. Maar ook dan moeten de gegevens met de hand worden ingevoerd. Dat kost tijd en is gevoelig voor typefouten.

De Patiëntenfederatie roept alle betrokkenen op snel werk te maken van betere informatie-uitwisseling. Dianda Veldman: “De patiënt die net uit het ziekenhuis komt heeft het vaak al moeilijk genoeg om de draad weer op te pakken. Die heeft geen behoefte aan overbodig gedoe rond medicatie.”

> Zie ook ons thema over Medische gegevens uitwisselen

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!