Patiënten: verzekeraar moet melden dat hij in een dossier wil kijken

Zorgverzekeraars mogen niet in dossiers kijken zonder dat de patiënt dat weet. Patiënten begrijpen dat verzekeraars soms dossier-onderzoek moeten doen, bijvoorbeeld om fraude te kunnen opsporen. Maar ze vinden dat de zorgverzekeraar de patiënt van wie het dossier wordt bekeken, dat vooraf moet melden.

Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. De federatie ondervroeg ruim 6600 patiënten over privacy. Van de deelnemers zegt 78 procent dat de zorgverzekeraar hen vooraf moet informeren voor er informatie wordt opgevraagd bij een behandelaar. 8 procent vindt die informatie niet nodig en nog eens 8 procent vindt dat de zorgverzekeraar de patiënt na afloop van de inzage moet informeren.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten zich grote zorgen maken over de veiligheid van hun gegevens. Meer dan de helft (54 procent) denkt dat die bij de zorgverzekeraar niet veilig zijn. Bijna evenveel mensen (53 procent) denken dat de gemeente niet goed omgaat met hun gegevens en vier op de tien mensen (39 procent) denken dat het ziekenhuis en de apotheek (37 procent) niet zorgvuldig genoeg zijn.

Van de ondervraagden weet 59 procent dat de zorgverzekeraar inzage heeft in het dossier voor fraudeonderzoek. 41 procent weet niet dat de verzekeraar dit zonder toestemming mag doen. Mensen vinden wel dat er echt een verdenking van fraude moet zijn voor het onderzoek wordt gedaan. Bovendien zeggen veel ondervraagden (60 procent) dat de verzekeraar om rekeningen te controleren beter eerst met de patiënt zelf contact kan opnemen, voor hij het dossier opvraagt.

Patiëntenfederatie Nederland ziet in het onderzoek een duidelijk bewijs dat de patiënt niet zomaar akkoord gaat met fraudeonderzoek. Directeur Dianda Veldman: “Verzekeraars moeten hun verzekerden goed op de hoogte brengen van wat ze gaan doen en waarom dat nodig is. Patiënten vinden het geen leuk idee dat derden misschien in hun dossier kunnen kijken. Verzekeraars moeten dus heel duidelijk en heel gericht aangeven wat ze willen onderzoeken en waarom. De patiënt begrijpt dat fraude moet worden opgespoord, maar dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren.”

> Zie ook Alleen patiënt bepaalt of medisch dossier mag worden ingezien

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!