Patiëntenfederatie en JongPit gaan meer samen optrekken

Patiëntenfederatie Nederland en JongPit - de organisatie voor jongeren met een chronische aandoening - gaan vanaf nu meer samenwerken. Dat is de uitkomst van een reeks verkennende gesprekken die in het afgelopen half jaar zijn gevoerd. 

Voor de Patiëntenfederatie is het beter horen van de stem van jongeren van groot belang. "We willen jongeren graag meer en beter betrekken bij onderzoeken, richtlijnen en focusgroepen. Ze zijn daarin nu te weinig aanwezig en ook hun stem doet er toe”, aldus Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Voor jongeren met een chronische aandoening is het goed dat zij mee kunnen denken over vraagstukken binnen de gezondheidzorg die ook voor hen van belang zijn, of in de toekomst belangrijk kunnen gaan worden. Dat wordt nu beter mogelijk.

Lotte van der Linden, directeur van JongPit, is blij met de samenwerking: “samen kunnen we jongeren aanspreken, bevragen en betrekken bij allerlei relevante zorgvraagstukken, en kunnen we jongeren meer inzicht geven in wat er allemaal speelt binnen de zorg. Als we op relevante thema’s komend jaar ook gezamenlijk de belangen van patiënten en van jongeren met een chronische aandoening kunnen behartigen, dan is dat alleen maar winst”.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!