Patiëntenfederatie Nederland overhandigt Zorgbelofte aan minister Kuipers

Hoe ziet de zorg in Nederland er in de toekomst uit voor patiënten? Wat kunnen of moeten zij dan zelf doen? Waar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken? En waar kunnen zij dan nog terecht voor goede zorg? Volgens Patiëntenfederatie Nederland moeten patiënten weten waar ze straks aan toe zijn: “De zorg gaat veranderen voor patiënten. De Zorgbelofte is wat ons betreft het begin van een antwoord op de vraag hoe het er straks voor hen precies uit komt te zien,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Foto: Colijn van Noort

Dat de zorg in Nederland moet veranderen om het in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief van hoog niveau te houden, is bijna iedereen het eens. De verontrustende rapporten en berichten in de media over (te) lange wachtlijsten, tekort aan personeel en te hoge zorgkosten voor patiënten bevestigen die noodzaak bijna dagelijks. Mede door al deze berichten maakt 80% van de huidige patiënten zich zorgen om de toekomst van hun zorg, blijkt uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland: “Het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat vol met goede ambities en doelstellingen om deze problemen het hoofd te bieden,” aldus Schellekens. “De Zorgbelofte moet daar wat ons betreft een vervolgstap op worden: een duidelijke, realistische belofte aan Nederlanders waarin staat waar zij - als al die ambities zijn uitgewerkt en doorgevoerd - in de toekomst op kunnen rekenen.”

Geloof in wederkerigheid

Patiëntenfederatie Nederland is ervan overtuigd dat ondanks de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing in Nederland, de zorg voor patiënten niet minder hoeft te worden. Daarvoor moeten we de zorg met elkaar wel anders organiseren. Het moet passender worden. Meer mensgericht en meer focus op gezondheid en preventie. Dat vraagt om veranderingen in de zorg vanuit de overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, maar ook patiënten zelf hebben een rol om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden. Schellekens gelooft in deze wederkerigheid: “Een voorbeeld: wat ons betreft moeten patiënten erop kunnen blijven rekenen dat goede huisartsenzorg voor iedereen dichtbij beschikbaar blijft. Wij denken ook dat dat kan. Door bijvoorbeeld aan de kant van de huisartsen digitale innovaties te versnellen, maar aan de andere kant er ook voor te zorgen dat patiënten daar gebruik van maken als de vraag of klacht zich daarvoor leent. Alleen op die manier houden we voldoende capaciteit beschikbaar voor patiënten die een huisarts fysiek moeten zien.”

Minister Kuipers positief

Omdat alle partijen die in- en aan de zorg werken nodig zijn om deze omslag te maken, ziet Patiëntenfederatie Nederland de uitwerking van de Zorgbelofte daarom ook als een gezamenlijk project van alle IZA-partijen. Een groot deel van de IZA-partijen was vandaag ook aanwezig op het lustrumcongres van Patiëntenfederatie Nederland, waar de Zorgbelofte door Arthur Schellekens werd overhandigd aan Ernst Kuipers, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die erg positief tegenover het idee van de Zorgbelofte staat: “Ik ben ervan overtuigd dat we de zorg in Nederland voor patiënten veel beter kunnen maken. Met meer autonomie, meer digitale mogelijkheden en meer aandacht voor de mens achter de patiënt. Daar moeten we met elkaar aan werken, maar we moeten ook bereid zijn om allemaal dezelfde boodschap vertellen: de zorg zal anders worden, er moeten dingen veranderen. Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder van wat je kreeg. De Zorgbelofte van Patiëntenfederatie Nederland kan hier een heel belangrijke rol in spelen.”

Aan het einde van het congres – dat georganiseerd werd in het kader van het 30-jarig bestaan van de federatie - werd ook nog afscheid genomen van voormalig directeur-bestuurder van Dianda Veldman, die per 1 september met pensioen is gegaan. Op het podium gaf zij het stokje figuurlijk over aan Arthur Schellekens, die door mag bouwen aan het werk dat Dianda Veldman de afgelopen acht jaar heeft neergezet. Ze deed dat door hem een ‘Meer mens, minder patiënt’-button op te spelden, een slogan van Patiëntenfederatie Nederland waar Veldman erg trots op is: “Eén van de belangrijkste dingen die ik in deze acht jaar heb geleerd is dat patiënten gezien, gehoord en betrokken willen worden bij hun zorg. Dat er ook aandacht is voor hun leven naast hun ziekte of aandoening. Passende zorg moet om veel meer dan die ene behandeling gaan. Wat mij betreft wordt dat één van de (zorg)beloftes die wij aan patiënten gaan doen. Ik ga het op afstand de komende jaren volgen.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!