Patiëntenfederatie Nederland tekent de nieuwe Green deal

Vandaag, tijdens de Nationale Klimaatweek, wordt de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ gepubliceerd. Minister Ernst Kuipers en diverse partijen uit de zorgsector, waaronder de Patiëntenfederatie, ondertekenen de nieuwe Green Deal. In de nieuwe Green Deal committeren de partijen zich aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen.

De 5 thema's in de Green Deal

De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
2. Vergroten van kennis & bewustwording
3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050
4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050
5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(-gebruik)

De Patiëntenfederatie wil graag actief bijdragen aan een groenere zorg, want dat is belangrijk. Maar waakt daarbij wel over het belang van de patiënt. “De keuzevrijheid van de patiënt moet gewaarborgd blijven”, zo zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. “En zo ook de kwaliteit van de zorg. Daar staan wij voor. Maar, met dat in het achterhoofd, kan er de komende jaren veel verbeterd en vergroend worden binnen de zorg. Zo zal een sterkere inzet op meer digitale zorg ook leiden tot minder vervuiling, en een beter uitgiftebeleid van medicijnen zal zorgen voor minder verspilling. Belangrijk is wel dat er goede en betrouwbare patiëntinformatie beschikbaar komt, zodat de patiënt weet waar hij/zij voor kan kiezen en welke groene alternatieven er zijn”.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!