Patiëntenfederatie werkt aan goede afhandeling van klachten in de zorg

Het is belangrijk dat zorgverleners uw klachten over de zorg serieus nemen. Vandaar dat de Patiëntenfederatie NPCF actief meedenkt over een eisenprogramma voor geschilleninstanties.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Eén van de doelstellingen van deze wet is dat klachtenregelingen beter en toegankelijker moeten worden. Een patiënt moet bijvoorbeeld een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

Mocht de behandeling van deze klacht door de instelling geen uitkomst bieden, dan moeten patiënten volgens de Wkkgz dit geschil voor kunnen leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Die commissie kan een bindende uitspraak doen en bovendien eventueel een schadevergoeding toekennen, tot een maximum van 25.000 euro. De klachtenregelingen en geschilleninstanties moeten uiterlijk 1 januari 2017 volgens de Wkkgz beschikbaar zijn.

Wildgroei voorkomen
Om te voorkomen dat er een wildgroei aan geschillencommissies komt, is de Patiëntenfederatie begin 2016 in overleg gegaan met andere betrokkenen. Het gaat om belangenbehartigers van patiënten en cliënten, van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, ziekenhuizen, specialisten, GGZ-instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en aansprakelijkheidsverzekeraars.

Door dit overleg moet er een duidelijk eisenpakket komen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz. Dit eisenpakket moet in de eerste plaats zorgen voor goede uitspraken bij geschillen. Naar verwachting levert het overleg medio april een definitief eisenprogramma op. Daarna gaat de Patiëntenfederatie op basis van dat programma verder overleggen met de andere betrokkenen over de daadwerkelijke instelling van geschilleninstanties.

> Bekijk ook ons thema over Patiëntenrechten

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!