Patiëntenfederatie wil dat zorggeld gemeenten geoormerkt wordt

Gemeenten houden flink geld over hun zorgbegroting, in enkele gevallen gaat het zelfs om miljoenen. Ongekend, vindt Patiëntenfederatie NPCF. “We trekken aan de bel voor al die mensen die juist ervaren dat ze van hun gemeente geen passende oplossing geboden krijgen. Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van mensen. Dan kan het niet zo zijn dat er tegelijk miljoenen zorgeuro’s op de plank blijven liggen,” zegt directeur Dianda Veldman.

Patiëntenfederatie NPCF dringt erop aan om wmo-budget te oormerken. Dianda Veldman “We willen dat elke euro die bestemd is voor hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk bij mensen terecht komt. Daarom moet dat geld geoormerkt worden, zodat het geen andere bestemming kan krijgen.“

Patiëntenfederatie NPCF toonde onlangs met het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl nog aan dat cliënten vaak niet tevreden zijn over de manier waarop de gemeente hen voorziet in noodzakelijke hulp en hulpmiddelen. De helft van alle cliënten die hulpmiddelen, (thuis)zorg of mantelzorgondersteuning nodig heeft, geeft aan niet de best passende hulp te krijgen, omdat deze in hun ervaring niet beschikbaar of te duur is. Dianda Veldman: “Dit staat die haaks staat op de doelstelling om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten. Er zijn veel signalen dat het maatwerk regelmatig ontbreekt. We kunnen pas spreken over maatwerk als de zorg en ondersteuning past bij degene die het nodig heeft en daar is helaas lang niet altijd sprake van.”

Mensen die geen passende hulp krijgen, geven aan dat de gevolgen vaak ver doorwerken in hun dagelijks leven, hun zelfredzaamheid of sociale contacten. Deze mensen zeggen tegelijkertijd dat hun situatie met meer of andere hulp en/of hulpmiddelen wel degelijk zou verbeteren. “Het kan en moet dus beter”, zegt Dianda Veldman. “Dus geen kant en klare oplossingen die niet passen bij mensen. De prioriteit moet liggen bij het bieden van oplossingen die bij mensen passen. Gemeenten moeten luisteren naar wat mensen nodig hebben, en het geld aanwenden om zoveel mogelijk maatwerk te bieden voor mensen.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. Er nemen meer dan 11.000 mensen aan deel.

> Lees hier de actuele uitkomsten

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!