Personeelstekort verpleeghuizen blijft problemen opleveren

Bewoners van verpleeghuizen ondervinden de gevolgen als er een tekort is aan personeel. Zij moeten lang wachten op hulp en ervaren dat de zorg tekortschiet. Patiëntenfederatie Nederland blijft daarom pleiten voor meer personeel én het efficiënter inzetten van de beschikbare mensen.

Woensdagmiddag 29 maart is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de gevolgen van personeelstekort in de zorg. Ook kijken de Kamerleden wat er gedaan kan worden om deze gevolgen te beperken.

Vaak personeelstekort

In juni publiceerde ZorgkaartNederland een artikel over de gevolgen van personeelstekorten in verpleeghuizen. Voor dit artikel had ZorgkaartNederland 47.500 ervaringen van verpleeghuisbewoners en hun mantelzorgers onderzocht. In 8.740 van deze ervaringen (18,4 procent, dus bijna 1 op de 5) kwam naar voren dat er sprake was van een personeelstekort in het verpleeghuis. Denk daarbij aan teksten als ‘er is te weinig personeel’, ‘ze komen handen tekort’ en ‘er zijn meer mensen op de vloer nodig’.

Gevolgen personeelstekort

Bewoners kunnen op verschillende manieren last hebben van een personeelstekort in hun verpleeghuis. Denk daarbij aan slechte verzorging, te weinig aandacht en onderbezetting tijdens de avonduren en de nacht. De bewoners benoemden onderstaande gevolgen het vaakst op ZorgkaartNederland:

Klacht met bijbehorend percentage waarderingen:

“Bezetting afstemmen op zorgzwaarte”

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: “Het is onacceptabel dat zoveel verpleeghuisbewoners last hebben van de gevolgen van personeelstekort. Als er een noodgeval is, mag het niet zo zijn dat de bewoner lang op hulp moet wachten omdat er te weinig personeel is. En ook is er in huizen met een personeelstekort te weinig persoonlijke aandacht, iets wat juist erg belangrijk voor de bewoners is. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een beleid waarbij het aantal medewerkers op een afdeling afhangt van de zorgzwaarte. Dus op een afdeling met acht bewoners die veel zorg nodig hebben misschien wel drie verplegenden. Op een afdeling met acht bewoners die weinig hulp nodig hebben, is één verplegende misschien al genoeg.”

Vorig jaar publiceerde Patiëntenfederatie Nederland ook de tussenrapportage ‘De Feiten op Tafel’ over de ervaringen van verpleeghuisbewoners.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!