Reactie Patiëntenfederatie Nederland op kwaliteitsverschil tussen ziekenhuizen bij prostaatoperaties

Zojuist werd via NOS bekend dat uit promotieonderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen als het gaat om de kwaliteit van operaties bij het verwijderen van de prostaat bij kankerpatiënten. Zo blijkt uit het onderzoek van onderzoeker Maike Schepens dat bij het ziekenhuis dat het beste uit de meting komt, bijna 20% van de patiënten incontinent wordt, tegenover maar liefst 85% bij het ziekenhuis dat het slechtste scoort.

Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland: “Wij schrikken ervan en zijn verontwaardigd over deze cijfers. Niet alleen over het feit dat er zulke grote verschillen zijn in kwaliteit en uitkomsten voor patiënten van behandelingen, maar ook omdat er een grondig promotie-onderzoek voor nodig is om deze cijfers boven tafel te krijgen.
Al jaren vraagt Patiëntenfederatie Nederland om meer transparantie van ziekenhuizen over kwaliteit en uitkomsten van hun behandelingen. Zodat patiënten beter kunnen kiezen voor passende zorg, maar ook zodat ziekenhuizen meer worden aangespoord om van elkaar te leren en te verbeteren. Op enkele goede voorbeelden na, zijn de meeste ziekenhuizen tot op heden terughoudend met het terugkoppelen van de uitkomsten richting patiënten en patiëntenorganisaties. Ze lijken het spannend te vinden om een kijkje in de keuken te geven. Met als gevolg dat patiënten niet goed kunnen kiezen voor passende zorg en te vaak geheel onnodig behandelingen van slechte kwaliteit ondergaan. Met vaak hele vervelende gevolgen.”

Schellekens vervolgt: “Het goede nieuws is dat de kwaliteitsinformatie wel beschikbaar is. Ziekenhuizen weten vaak precies van zichzelf waar zij goed en minder goed in zijn. In het belang van de kwaliteit van zorg voor patiënten moet deze informatie inzichtelijk worden voor patiënten en hun naasten. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is ook afgesproken dat in 2025 in de medische specialistische zorg over 50% van alle behandelingen de kwaliteitsinformatie inzichtelijk is. Wat Patiëntenfederatie Nederland betreft is dat pas het begin.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!