Reactie Patiëntenfederatie op berichtgeving over ZorgkaartNederland

De Patiëntenfederatie staat ervoor dat patiënten inzicht krijgen in kwaliteit van de zorg en de zorgverleners. Alleen dan kunnen patiënten de zorg en zorgverlener kiezen die het beste bij hen past. ZorgkaartNederland draagt daaraan bij. Want op ZorgkaartNederland waarderen mensen zorginstellingen en zorgverleners.

Ze laten aan de hand van vaste onderdelen zien wat hun ervaringen zijn met geleverde zorg. Het gaat dan om het maken en nakomen van afspraken, luisteren naar de patiënt, communiceren, de omgang met medewerkers en de behandeling. 
De Patiëntenfederatie vindt het kwalijk wanneer geld voor de zorg niet op de juiste plek komt en voor patiënten wordt ingezet. Maar ZorgkaartNederland is nadrukkelijk niet bedoeld om fraude met zorggeld te constateren of op te sporen. Immers patiënten hebben zeer beperkt zicht op de bedrijfsvoering van de zorginstelling waar zij onder behandeling zijn. Een patiënt kan hooguit zien of het aantal uitgevoerde behandelingen klopt met het aantal gedeclareerde.

Gedragscode

Dagelijks komen er gemiddeld 400 – veelal positieve - waarderingen binnen bij ZorgkaartNederland. Elke waardering wordt redactioneel gecheckt vóór de waardering wordt geplaatst. Van die waarderingen wordt ongeveer 10% afgekeurd om diverse redenen. Bijvoorbeeld omdat de waardering niet past binnen de gedragscode of omdat het gaat om ongepast taalgebruik.

Ondanks de redactionele controle bij ZorgkaartNederland kunnen wij nog niet voor 100% voorkomen dat er oneigenlijke waarderingen op ZorgkaartNederland staan. We kunnen niet controleren of iemand ook echt bij de dokter is geweest als hij een waardering plaatst over een arts. Dat kan alleen als zorgverleners patiënten vragen geverifieerde vragenlijsten in te vullen na het bezoek aan de zorgverlener of instelling.
Daarnaast investeren we veel tijd in het verbeteren van het onderzoek en het doen van onderzoek naar verdachte waarderingen en patronen. We controleren onder meer ip-adressen, maar doen veel meer om de waarderingen op betrouwbaarheid te toetsen.

Betrouwbaarheid

Hoe meer waarderingen er op ZorgkaartNederland komen, hoe betrouwbaarder de website wordt. Want een ongefundeerde waardering heeft natuurlijk veel minder gevolgen als het er één is op een paar honderd anderen, dan wanneer het er een van tien is. Daarom geven we altijd aan dat hoe meer waarderingen er op ZorgkaartNederland komen te staan, en hoe meer geverifieerde waarderingen, hoe betrouwbaarder het platform zal worden. Per locatie of zorgaanbieder geven we met de kleur van het cijfer (blauw of grijs) bij bezoekers aan of het cijfer voldoende borging heeft qua aantal om een goede keuze mee te maken. Er is regelmatig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van ZorgkaartNederland. Waardoor de IGJ heeft besloten de uitkomsten op ZorgkaartNederland mee te nemen in haar risicogestuurd toezicht.

Geverifieerde waarderingen

Wij vinden het belangrijk om manipuleren van de waarderingen op ZorgkaartNederland zoveel als mogelijk te beperken. Daar letten we ook goed op. Met zorgverleners werken we eraan om steeds meer geverifieerde waarderingen op ZorgkaartNederland te krijgen. Dat kan als zorgverleners hun patiënten oproepen vragenlijsten in te vullen die zijn gekoppeld aan het (ziekenhuis)bezoek. Het invullen gaat geheel anoniem, de zorgverlener ziet niet wie wat invult. Maar hij weet wel dat gaat om echte patiënten, want anderen hebben geen toegang tot de vragenlijst.

Daarnaast hebben interviewteams van ZorgkaartNederland tienduizenden bewoners van verpleeghuizen bezocht en bijvoorbeeld mensen die gebruik maken van thuiszorg telefonisch gesproken. Ook op deze manieren werken we dus – samen met zorgaanbieders - aan zo veel mogelijk geverifieerde waarderingen. Kijk voor meer info ook op de pagina met de veelgestelde vragen.

Anonimiteit

ZorgkaartNederland vindt het belangrijk dat mensen hun ervaring anoniem kunnen delen, zodat mensen zo eerlijk mogelijk zijn over hun ervaring. Zo hoeven mensen niet bang te zijn dat een negatieve waardering invloed heeft op hun verdere behandeling. Of erger nog, dat inzenders van een negatieve waardering door hun dokter aangeklaagd worden. Het beleid van ZorgkaartNederland past hiermee bij andere patiëntervaringsmetingen (PREMs) in de zorg, die ook vrijwel altijd anoniem zijn. ZorgkaartNederland geeft zorgverleners wel de mogelijkheid in contact te treden met een inzender, als die inzender daar zelf voor kiest.

Tenslotte

De afgelopen jaren heeft de Patientenfederatie naar kritiek geluisterd en samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties de werkwijze en het platform verbeterd. Er is een solide werkwijze voor de toekomst ontwikkeld die we met alle betrokkenen de komende tijd verder uitvoeren. Het is het belangrijk samen met partijen meer massa en reviews te verzamelen want dan is het effect van deze pogingen tot oneigenlijk gebruik zeer klein.

Over ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg en bestaat nu 10 jaar. Hier delen mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar. Het aantal mensen dat uitzoekt welke zorgaanbieder het beste bij hen past, groeit gestaag. Na tien jaar trekt de website bijna anderhalf miljoen bezoekers per maand. Er staan meer dan 775.000 waarderingen online.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!