Samenwerking cruciaal om te versnellen

Betere, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat is wat het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg voor ogen staat. Door succesvolle zorginnovaties op grotere schaal in te zetten, is het mogelijk dat meer mensen kunnen profiteren van e-health en digitale ondersteuning.

De ambities sluiten aan bij de inhoud van de Kamerbrief van 18 mei. Hierin geeft de minister de voortgang aan op het gebied van e-health en zorgvernieuwing. De coalitie Vliegwiel wordt hierin als een van de acties genoemd om vernieuwing in te voeren en op te schalen.

Begin 2017 heeft Patientenfederatie Nederland het initiatief genomen tot het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Deze Vliegwiel coalitie bestaat uit een groep eHealth voorlopers en specialisten uit zorg, industrie en beleid. Ook zorgverzekeraars doen mee aan de coalitie. Een aantal verzekeraars, waaronder Menzis en Zilveren Kruis, hebben de twee geselecteerde toepassingen van het Vliegwiel opgenomen in hun inkoopvoorwaarden. Hiermee zetten zij in op het actief contracteren van zorgaanbieders die werk maken van digitale innovaties.

Telemonitoring en keuzehulpen
Het Vliegwiel zet zich ervoor in om nieuwe digitale ontwikkelingen versneld in te voeren in de zorg. De innovaties die als eerste versneld ingevoerd worden, gaan over telemonitoring bij hartfalen en het gebruik van digitale keuzehulpen. Later komen er ook andere gebieden bij. Hiervoor ontwikkelen de partijen die samenwerken in het Vliegwiel een stappenplan.

Netwerkbijeenkomst
Samen laten deze partijen zien dat opschaling van digitale zorginnovaties mogelijk is. Het breder inzetten van succesvolle innovaties pakt goed uit voor gezondheidsbevordering, verbetering van kwaliteit van zorg en daling van zorgkosten. Op 2 juli praten zij elkaar bij tijdens een netwerkbijeenkomst in Utrecht. Deze staat open voor geïnteresseerde partijen.

> U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst

> Kijk hier voor meer info over het Vliegwiel

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!