Schrap ook de regeldruk van patiënten

Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Want schrappen van regels kan grote gevolgen hebben voor gebruikers van de zorg. Bovendien ervaren patiënten zelf ook regeldruk bij het aanvragen en organiseren van zorg.

Het plan ‘(Ont)regel de Zorg’ van VWS bevat een apart sectorplan met 12 voorstellen om regeldruk voor patiënten en cliënten te verminderen. Mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, moeten niet belast worden met onnodige bureaucratie. Gedoe over geld en organisatie moet aan ‘de achterkant’ worden opgelost.

In het actieplan staan voorstellen om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, overbodige terugkerende machtigingen en verklaringen te schrappen en bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten.

De acties moeten leiden tot het merkbaar verminderen van de regeldruk die cliënten en patiënten ervaren wanneer zij zorg en ondersteuning aanvragen en ontvangen.

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind blijven actief betrokken bij de uitwerking van het sectorplan en zullen de voortgang monitoren. Ook willen de koepels betrokken blijven bij de andere sectorplannen die deel uitmaken van het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’.

De voorgestelde maatregelen kunnen gevolgen hebben voor patiënten en cliënten. Het is daarom belangrijk dat de stem van patiënten en cliënten ook bij de uitvoering van de andere sectorplannen wordt gehoord.

> Bekijk hier het plan ‘(Ont)regel de Zorg’ van VWS
> Zie ook Schrappen in regels kan, maar verlies de patiënt niet uit het oog

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!