Sleutel niet zomaar aan medicijnen van patiënt

Elke patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat hij het best passende medicijn krijgt, zoals besproken en overeengekomen met zijn behandelaar. En dat er niet wordt gewisseld van medicijn omdat dit beter past binnen het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS). Die boodschap geeft de Patiëntenfederatie mee aan de Tweede Kamer die later deze maand kan reageren op voorgenomen veranderingen in het GVS.

Betrek patiëntenorganisaties bij samenstelling clusters

De Patiëntenfederatie ziet dat het GVS uitgaat van clusters van medicijnen die onderling uitwisselbaar zijn en heeft daar bedenkingen bij. Uit de brief: “De samenstelling van deze clusters is cruciaal. Wisselen van medicijnen is voor patiënten niet altijd even eenvoudig. In het GVS kan er binnen een cluster naast generieke substitutie ook therapeutische substitutie plaatshebben. Wat kan zorgen voor wisselingen met mogelijk grotere consequenties voor de patiënt en zijn behandeling. Zoals de noodzaak van opnieuw instellen van medicatie en aanvullende diagnostiek en met allerlei onzekerheden en belasting voor de patiënt. Het is daarom belangrijk patiëntenorganisaties goed te betrekken bij het samenstellen van de clusters. Zodat het patiëntperspectief en de ervaringen van patiënten met gebruik van de medicijnen goed meegenomen en gewogen worden”, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!