Terugblik op het lustrumevent en lancering van het idee van de Zorgbelofte

Bekijk hier een weergave van het lustrumevent dat we organiseerden op 27 september in Fort Voordorp in Groenekan. Tijdens het event waren er bijdragen van Hester Rippen (Stichting Kind en Ziekenhuis), Gerjoke Wilmink (Alzheimer Nederland), Marja Ho-Dac (Nierpatiënten Vereniging Nederland), Anke Vervoord (NFK), Edwin van der Meer (BovenIJ Ziekenhuis), Georgette Fijneman (Zilveren Kruis), Hendrien Witte (Osteoporose Vereniging), Ria Stegehuis (Espria) en minister Ernst Kuipers van VWS.

Waar moeten patiënten in de toekomst op kunnen rekenen?

Als samenleving worden we de komende jaren geconfronteerd met grote uitdagingen binnen de zorg. Het begrip “passende zorg’’ klinkt daarbij vaak als antwoord. Tijdens het symposium voor het 30-jarig bestaan van Patiëntenfederatie Nederland op 27 september namen we dit begrip onder de loep, vanuit het perspectief van de patiënt. Wat vinden patiënten zelf passende zorg? Passende zorg is wat de Patiëntenfederatie betreft in ieder geval niet minder zorg, maar andere zorg!
Tijdens het lustrumevent lanceerden we ook het idee van de Zorgbelofte: een duidelijke, realistische belofte aan Nederlanders waarin staat waar zij - als alle ambities uit het IZA zijn uitgewerkt en doorgevoerd - in de toekomst op kunnen rekenen. De Zorgbelofte moet antwoord geven op drie vragen: wat kan ik zelf doen, welke ondersteuning kan ik krijgen en waar kan ik terecht voor goede zorg. Dit initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door het ministerie en IZA-partijen, maar nu moet daar de volgende stap in worden gezet: “Wij willen benadrukken dat we met de Zorgbelofte niet een publiekscampagne of een vertaling van het IZA op B1-niveau beogen, maar concrete, inhoudelijke afspraken over wat we met het IZA willen realiseren. Patiënten hebben daar recht op. Wij zijn benieuwd hoe de minister hier samen met de IZA-partijen invulling aan gaat geven,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie.

Filmimpressie van het lustrumevent

Bekijk hieronder de video met een impressie van de dag. Met daarin ook het afscheid van Dianda Veldman en de introductie van Arthur Schellekens als directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie.

Terugblik lustrumcongres 30 jaar Patientenfederatie door Sven van den Nieuwendijk

Wat vinden patiënten passende zorg?

Als samenleving worden we de komende jaren geconfronteerd met grote uitdagingen binnen de zorg. Het begrip ‘passende zorg’ klinkt daarbij vaak als antwoord. Maar wat vinden patiënten zelf passende zorg? Wat wensen zij in de toekomst voor patiënten? Waarop moeten mensen kunnen rekenen voor hun zorg? En wat kunnen ze zelf doen? Bekijk hieronder de videoportretten van Gerda, Dick en Caroline.

Gerda: 'Als je nog thuis woont is het handig dat je een casemanager of een persoon hebt die weet waar alle mogelijkheden zijn waar je terecht kan.'
Dick: 'Stel een cliëntenraad in om de input van patiënten waar het om gaat bij het onderzoek, mee te nemen. De patiënt weet als geen ander waar hij of zij tegenaan loopt. Op die manier verbeter je de zorg.'
Caroline: 'Ik zou andere ouders in mijn situatie overzicht toewensen. Een casemanager die zaken regelt en er zo voor zorgt dat ouders zich kunnen focussen op wat belangrijk is.'

Speech Anke Vervoord

Van financiële opgave naar maatschappelijke opdracht. In de gezondheidszorg worden de vraagstukken geregeld vanuit schaarste en bedreiging geformuleerd. We kampen met een tekort aan zorgverleners. Er is te weinig geld om aan de groeiende vraag te voldoen. Er zijn te veel zieken. Of de ziektelast wordt te groot. Uitingen van de zorgen over de houdbaarheid en duurzaamheid van het zorgstelsel. En over de financiële opgave waar de zorg voor staat. Uitingen van schaarste. Ik heb goed nieuws. Ik zie bronnen van overvloed. Noem het mijn positieve inslag. Noem het mijn creatieve inborst. Noem het mijn bedrijfskundige blik. Noem het ervaring. Er zit waarde in de patiënt!
Zo begint de speech van Anke Vervoord, directeur-bestuurder van de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). Lees hieronder verder in haar speech.

Presentatie Dianda Veldman

Tijdens deze middag namen we afscheid van directeur-bestuurder Dianda Veldman. Zij heeft zich acht jaar lang ingezet om de stem van de patiënt te laten horen en de positie van patiënten te versterken binnen de zorg. Bekijk hier haar presentatie die ze deze middag gaf over het begrip 'passende zorg' vanuit het perspectief van de patiënt. Zij ging ook in op het belang van de Zorgbelofte en deed een aanzet voor mogelijke thema’s.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!