Thuisarts.nl start betrouwbare informatie over medisch-specialistische zorg

Vanaf vandaag is onafhankelijke en betrouwbare informatie over de medisch-specialistische zorg te vinden op de publiekswebsite Thuisarts.nl. Van vijf aandoeningen is de informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes Mellitus (Suikerziekte).

De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijke richtlijnen en tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie NPCF. De ambitie is het komend jaar Thuisarts.nl met nog eens 25 aandoeningen aan te vullen. De informatie is ook beschikbaar via de Thuisarts.nl app.

De samenwerking tussen het NHG, de Federatie en Patiëntenfederatie NPCF is ontstaan naar aanleiding van het Jaar van de Transparantie dat door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 is uitgeroepen. De bedoeling is om de informatie aan patiënten over diverse aandoeningen te verbeteren. De teksten zijn ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het NHG, in afstemming met de betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen.
Betrouwbare bron
Met de aanvulling van informatie over de medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl, ontstaat één centrale plek waar onafhankelijke en betrouwbare informatie over huisartsenzorg én medisch-specialistische zorg is te vinden. De informatie wordt inhoudelijk up-to-date gehouden op basis van nieuwe en herziene wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Er wordt ook naar andere informatie op betrouwbare bronnen doorverwezen zoals de ervaringssite Zorgkaartnederland.nl en websites van patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen.

Ondersteuning
Huisartsen en medisch specialisten kunnen de informatie op Thuisarts.nl gebruiken ter ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten tijdens het consult. Voor de patiënt is de informatie ook ter voorbereiding op een consult te benutten of na een consult op een ander moment nog eens rustig na te lezen. De informatie is afgestemd op de behoefte van patiënten.

Uitbreiding
Thuisarts.nl (website en app), een initiatief van het NHG, is op dit moment de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland. In 2015 kende de website 14 miljoen unieke bezoekers.
Het voornemen is om Thuisarts.nl in de toekomst steeds verder uit te breiden met medisch-specialistische informatie voor patiënten. Bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke richtlijnen de patiënteninformatie voor Thuisart.nl direct mee te nemen.

Bekijk hier info over de vijf aandoeningen:
Staar
Suikerziekte
Huidkanker
Etalagebenen
Gebroken heup

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!