Tweede coronagolf: operaties gaan vaak door, controles vervallen in ziekenhuis

De tweede coronagolf heeft voor mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen vooral gevolgen als ze voor controle bij een specialist moeten komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. Die ondervroeg in november de leden van haar Zorgpanel over de ziekenhuiszorg in de tweede golf. Aan het onderzoek deden 8.500 mensen mee.
Van hen zegt elf procent dat een afspraak in het ziekenhuis werd afgezegd. Bij acht procent deed het ziekenhuis dat, drie procent deed het zelf. Veruit het grootste deel van de deelnemers heeft niet te maken gehad met uitgestelde zorg. Dat kan een gevolg zijn van de samenstelling van het patiëntenpanel. Het zijn veel mensen met een chronische aandoening. Hun ziekenhuiszorg lijkt niet gehinderd door corona. Maar planbare zorg, zoals knie en staaroperaties wordt vaak wel afgezegd.

Bij de bijna duizend mensen uit het onderzoek bij wie de zorg niet doorging gaat het vooral om controle of vervolgafspraken. Dat was bij iets meer dan vier op elke tien het geval. Een eerste afspraak op de poli, een operatie of een onderzoek werden veel minder vaak afgezegd. Van de groep bij wie de zorg niet doorging, zegt bijna de helft dat hij al sinds april wacht op zorg. Dit met alle negatieve gevolgen van dien. Zo zegt 89 procent van de mensen bij wie een operatie niet doorging daar last van te hebben. Mensen die zelf een afspraak afzegden, hebben daar minder vaak last van dan mensen bij wie het ziekenhuis afzegde.

Niet iedereen kreeg te horen waarom een afspraak niet door kon gaan. Bijna zeven van elke tien kregen uitleg, bijna drie van elke tien niet. Het is niet duidelijk of mensen wel te horen hebben gekregen wanneer ze alsnog aan de bel moeten trekken, bijvoorbeeld omdat een kwaal erger wordt. Ziekenhuizen geven doorgaans aan dat mensen zich alsnog moeten melden als ze meer last krijgen van een aandoening. Ook zorgverzekeraars roepen mensen op contact op te nemen met een ziekenhuis als ze merken dat de klachten erger worden. De Patiëntenfederatie sluit zich daarbij aan en roept mensen op contact op te nemen met een zorgverlener als ze klachten hebben of als klachten toenemen. .

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!