Direct naar:

Veel onduidelijkheid over verpleging en verzorging thuis

Mensen die verpleging en verzorging aan huis nodig hebben of krijgen, weten vaak niet wie wat voor hen kan regelen en wat ze zelf wel of niet moeten betalen. Ze zien soms door de bomen het bos niet meer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 700 mensen die deze zorg hebben.

Uit de antwoorden blijkt dat mensen regelmatig zorg uit de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet langdurige zorg met elkaar verwarren. Ze denken bijvoorbeeld dat zij voor verpleging en verzorging een eigen bijdrage moeten betalen, terwijl dat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet zo is. Ook valt het niet onder het eigen risico van de zorgverzekering.

Wie verpleging en verzorging thuis nodig heeft, krijgt die zorg uiteindelijk altijd. De meeste mensen gaan niet zelf op zoek naar zorgaanbieders. Vaak wordt de verpleging en of verzorging geregeld door het ziekenhuis of de huisarts. Veel mensen weten niet dat ze tussen verschillende organisaties kunnen kiezen of waarop ze kunnen letten bij een keuze.

Mensen die wel bewust kiezen, gebruiken bij hun keuze voornamelijk ervaringen van anderen en informatie over tijden waarop zorg verleend kan worden. Ook kijken ze naar het aantal zorgverleners dat langs komt.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!