Wat vinden patiënten belangrijk bij opname in een eerstelijnsverblijf?

Soms is een tijdelijke vorm van verblijf in een instelling nodig, bijvoorbeeld omdat het vanuit het ziekenhuis naar huis een te grote stap is. Wat vinden mensen belangrijk voor, tijdens en na een dergelijk tijdelijk verblijf in een instelling?

Door Mind, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland is gezamenlijk gewerkt aan criteria vanuit patiëntenperspectief voor het eerstelijnsverblijf (elv). Om de criteria te ontwikkelen zijn mensen met ervaringen met eerstelijnsverblijf bevraagd. Dat heeft geleid tot criteria die van belang zijn voor patiënten, zorgverleners en voor de zorginkoop.

We zien dat patiënten en hun naasten de volgende punten belangrijk vinden.

• Ze willen inzicht in het aanbod, zodat patiënten samen met hun arts een keuze kunnen maken voor de best passende en beschikbare plaats.
• Dat het bepalen van de keuze aansluit bij de persoonlijke behoefte van mensen.
• Dat er een vast aanspreekpunt is voor patiënten en hun naasten.
• Dat er een soepele overgang is vanuit het verblijf naar thuis (dus bv met zorg).

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!