Wens patiënt en PGO-leverancier komt overeen

Patiënten en PGO-leveranciers hebben ongeveer dezelfde wensen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat blijkt uit een analyse van Patiëntenfederatie Nederland. Zo vinden patiënten en leveranciers het belangrijk dat er een compleet medicatie-overzicht in een PGO wordt getoond. 

In totaal zijn er zes onderwerpen die door alle betrokkenen als belangrijk worden genoemd:

1 Gegevensuitwisseling tussen patiënt/zorgverlener
2 Medicatie
3 Online contact met zorgverlener
4 Plannen afspraken
5 Zelfmanagement
6 Vergelijken met anderen

De uitkomsten geven vertrouwen voor de verdere ontwikkeling van PGO’s.

Grip op eigen gezondheidsdata

Apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Een PGO is een online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen.

Leverancier vindt praten met lotgenoten belangrijk

Waar PGO-leveranciers een chat met lotgenoten belangrijk vinden voor een PGO, noemt de patiënt dat niet. Een mogelijke verklaring kan zijn dat patiënten al veel manieren hebben om contact met lotgenoten te hebben. Ook wordt gebruiksvriendelijkheid niet genoemd. Dat betekent niet dat patiënten het niet belangrijk vinden. Zij vinden dit meer een voorwaarde van een PGO dan een functionaliteit.

Neem doelgroep mee in ontwikkeling PGO

Patiëntenfederatie Nederland adviseert PGO-leveranciers om voor een PGO samen te werken met patiëntenverenigingen. Een patiëntenvereniging heeft namelijk inzicht in de behoeften van de achterban en kan dus goed adviseren daarin.

> Bekijk hier het rapport van de analyse

> Kijk hier voor meer info in het themadossier Persoonlijke gezondheidsomgeving

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!