Werelddekking zorg blijft

De werelddekking in de zorg wordt niet per 1 januari 2017 afgeschaft. Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in) schreven in een brief dat mensen met kwetsbare gezondheid die op reis gaan, moeten kunnen vertrouwen op een goede verzekering van eventuele zorgkosten. Het voorstel om de werelddekking te schrappen past daar niet bij. Dat vonden veel partijen in de Tweede Kamer ook.

De Tweede Kamer sprak gisteren over het afschaffen van de werelddekking in de zorgverzekering. De minister wilde daarmee 60 miljoen euro besparen.

Bijna alle partijen zetten grote vraagtekens bij het nut van het afschaffen van de werelddekking. Het zou veel bureaucratie opleveren en het is maar de vraag of er wel 60 miljoen euro bespaard wordt. Ze vroegen ook om een uitzondering voor de 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zodat zij wel over de hele wereld verzekerd zijn.

Minister Schippers vroeg in het debat om uitstel. Zij kon niet meteen alle vragen beantwoorden. De wet had op 1 juli door zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten zijn goedgekeurd. Dan zouden de verzekeraars genoeg tijd hebben gehad om de verzekeringen aan te passen. Dat gaat nu niet lukken.

Zie ook Werelddekking zorg moet je niet schrappen

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!