Direct naar:

Zorg dat ambulancepersoneel bij medische gegevens kan

Als mensen op straat onwel worden moet het ambulancepersoneel snel kunnen beschikken over de medische gegevens van de zieke. Het is daarom van groot belang dat medische systemen met patiëntgegevens op elkaar aansluiten en dat iedereen die bij de zorg voor de zieke is betrokken, tijdig toegang heeft tot de noodzakelijke informatie.


Dat is de strekking van een brief van de Patiëntenfederatie aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die vergadert donderdag over spoedzorg.

In de brief schrijft directeur Dianda Veldman onder meer: “Wij constateren dat er op papier heel goede protocollen zijn voor deze gegevensuitwisseling. Maar wij zien ook dat die protocollen in de praktijk (te) vaak niet worden nageleefd. Met alle gevolgen van dien. Mensen die niet willen worden gereanimeerd, worden bijvoorbeeld met grote spoed naar de IC gebracht, terwijl het hun wens is om in alle rust thuis de loop der dingen af te wachten.”

De Patiëntenfederatie roept via de Kamer de minister op ervoor zorg te dragen dat de bestaande protocollen nu ook echt in het hele land worden gebruikt. En dat de verschillende systemen die patiënteninformatie bevatten, beter op elkaar aansluiten. Dat is in het belang van een goede patiënten- en ambulancezorg, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!