Zorginstituut Nederland zet goede stap richting concreter kwaliteitskader Ouderenzorg

Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN zijn blij met de reactie van Zorginstituut Nederland op het recent ingediende nieuwe Kwaliteitskader Ouderenzorg. In die reactie liet Zorginstituut Nederland weten de partijen meer tijd te geven (tot 1 december 2023) om tot een concreter kwaliteitskader te komen. Het gebrek aan concrete indicatoren, waardoor de opgebouwde kwaliteit in verpleeghuiszorg niet geborgd wordt en de ontwikkeling van kwaliteit in de wijkverpleging niet behouden wordt, waren voor Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN de belangrijkste redenen om het nieuwe kwaliteitskader in eerste instantie niet in te dienen.

Partijen krijgen tot 1 december de tijd om tot een concreter kwaliteitskader te komen

Volgens het Zorginstituut Nederland is de denkrichting van het nieuwe kwaliteitskader goed, maar ontbreekt het dus nog aan concrete indicatoren mét bijbehorende meetinstrumenten. Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN hebben hier de afgelopen maanden al vaker op gewezen: “Het moet voor zowel cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en zorgaanbieders duidelijk zijn wat wij met elkaar precies onder kwaliteit verstaan en waar we elkaar dus op aan kunnen spreken,” aldus de drie partijen. “We kijken ernaar uit om daar met elkaar de komende maanden toe te komen.”

Om tot een concreter kwaliteitskader te komen, is het volgens Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN noodzakelijk dat deze nieuwe fase op een goede manier georganiseerd wordt. Wij kijken uit naar het procesvoorstel dat hiervoor gemaakt wordt en zullen daar ook onze eigen ideeën voor aandragen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!