ZorgkaartNederland steeds toegankelijker

Wat kunnen we doen om ZorgkaartNederland toegankelijker te maken? Het is een van de vragen die ZorgkaartNederland en haar partners bezighoudt. Daarom is nu het waarderingsformulier vernieuwd. Hierdoor is dit formulier toegankelijker voor meer doelgroepen waaronder mensen met een beperking. Dit betekent dat nu nóg meer mensen hun ervaringen met de zorg kunnen delen én ervaringen van anderen kunnen lezen.

Zo is in het waarderingsformulier nu bij iedere vraag ter ondersteuning een pictogram toegevoegd. Mensen kunnen op die manier gevoelsmatig beter aangeven hoe zij verschillende aspecten van de zorg waarderen. Zo heeft de cijferbalk bijpassende smileys in de kleur van rood (staat gelijk aan een 1) naar groen (staat gelijk aan een 10). Mensen kunnen direct op het cijfer of op de balk klikken. Over een poosje kunnen de vragen ook worden voorgelezen en er komt een video die stap voor stap het waarderingsproces uitlegt. In het waarderingsformulier staan de vragen in begrijpelijke taal.

Samenwerking met verschillende partners

Het formulier is diverse keren getest onder mensen met een beperking én mensen zonder een beperking. Iedereen kan met het formulier overweg. Ook mensen met gemiddelde tot hoge gezondheidsvaardigheden vinden het vernieuwde formulier prettiger werken. In de toekomst blijven we het waarderingsproces testen onder verschillende doelgroepen.

Om ZorgkaartNederland continu te verbeteren, werken we samen met verschillende partners. In dit project werken we samen met Ieder(in), KansPlus, landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB) en het LSR landelijk steunpunt voor (mede)zeggenschap. Stichting Koraal heeft het nieuwe formulier getest. Deze organisatie heeft specifieke kennis van en ervaring met onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaven prof. dr. Xavier Moonen (hoogleraar aan de UvA en verbonden aan Stichting Koraal) en Sandra Overbeek (Buro Opaal) advies op basis van het onderzoek. De pictogrammen zijn ontwikkeld door Spelpartners VOF (Visitaal Pictogrammen).

ZorgkaartNederland is grootste ervaringssite

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Schrijf je waardering Externe link:zorgkaartnederland.nl

Het kost niet veel tijd om je arts, ziekenhuis of fysiotherapeut te waarderen. Op het waarderingsformulier geef je cijfers en beschrijf je kort je ervaring.

ZorgkaartNederland logo
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!