Zorgveld roept politiek op: maak vaart met betere uitwisseling gezondheidsgegevens

Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met zeventien andere zorgpartijen. De oproep vanuit het zorgveld is niet nieuw, maar de komst van belangrijke aanpassingen in wetgeving laat op zich wachten: “Een betere beschikbaarheid van gezondheidsgegevens op de juiste plek redt levens,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland, de NVZ en de zeventien andere zorgpartijen doen de oproep aan de Kamer in aanloop naar het debat volgende week woensdag 3 april over de toekomst van de acute zorg. In die acute zorg is de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens van patiënten nog steeds niet optimaal geregeld.

Op dit moment komt het regelmatig voor dat patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), acute ggz of andere spoedzorgvoorzieningen binnenkomen van wie de relevante medische voorgeschiedenis niet elektronisch beschikbaar is, zoals informatie over medicatiegebruik en allergieën: “Dat vraagt extra inspanningen van zorgverleners die moeten gaan rondbellen en bovendien brengt het voor patiënten extra risico’s op vermijdbare gezondheidsschade of erger met zich mee. Dat moet zo snel mogelijk verbeteren. We leven in 2024,” aldus Schellekens. De ondertekenaars van de brief vragen zich daarom onder andere af wat de voortgang is van het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs) die in de zomer van 2023 in consultatie ging. Dit wetsvoorstel zorgt dat medische gegevens makkelijker op te vragen zijn als iemand spoedeisende zorg nodig heeft.

Toestemming voor uitwisseling van medische gegevens

In de brief aan de Kamer herhalen de partijen het pleidooi voor een geen-bezwaar systeem voor uitwisseling van medische gegevens tussen zorgprofessionals. Op dit moment werkt het systeem nog andersom: patiënten moeten expliciet toestemming geven om hun medische gegevens met zorgprofessionals te delen, terwijl uit onderzoek van Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten ervan uitgaan dat zorgverleners in de acute zorg hier standaard over beschikken. De partijen pleiten ervoor om het systeem om te draaien. Gezondheidsgegevens moeten op een veilige manier standaard uitgewisseld kunnen worden tussen professionals, tenzij een patiënt daar bezwaar tegen maakt: “In Nederland worden wekelijks meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar, onder andere door betere gegevensuitwisseling. Daarom is het voor patiënten en zorgverleners van groot belang dat medische gegevens bij spoed en bij medicatieoverdracht snel beter beschikbaar zijn,” aldus Schellekens.

“In de ziekenhuizen wordt met smart gewacht op het zogeheten geen-bezwaar systeem,” aldus Veronique Esman, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. “Het is van groot belang dat zorgverleners in spoedsituaties snel en volledig de relevante medische gegevens van patiënten kunnen inzien, tenzij een patiënt daar van tevoren bezwaar tegen maakt. Het geen-bezwaar systeem gaat zorgen voor betere zorg en een snellere doorstroom, met minder administratieve handelingen. We zien graag dat het wetsvoorstel vlot in politiek Den Haag wordt behandeld”.

De Kamer heeft zich in het verleden al uitgesproken voor een verandering van dit systeem. Patiëntenfederatie Nederland, de NVZ en andere partijen zijn benieuwd hoe het staat met de voortgang van de uitvoering van deze moties.

De brief van Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is mede ondertekend door Ambulancezorg Nederland, NVZA, KNMG, FMS, LHV, InEen, NHG, V&VN, Nederlandse ggz, KNMP, ZN, NFU, ZKN, GGD GHOR Nederland, FNT en RSO Nederland.

Standpunt Patiëntenfederatie over Acute Zorg

In spoedsituaties moeten mensen met een zorgvraag zo snel mogelijk terechtkunnen voor adequate en kwalitatief goede zorg. Om de kwaliteit en toegang hiervan in de toekomst te borgen, is een andere inrichting van ons zorglandschap nodig. Waarin zorgverleners goed samenwerken, vanuit de patiëntvraag en vanuit één medisch dossier. Met goede betrokkenheid en inspraak van patiënten bij de inrichting van de acute zorg in de regio’s.

Patiëntenfederatie Nederland heeft haar standpunt over acute zorg verwoord in een position paper dat je hieronder kunt bekijken. 

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!