Je medisch dossier wijzigen

Zie je in je dossier gegevens die naar jouw idee niet kloppen? Die niet juist, verouderd of niet volledig zijn? Dan heb je een aantal mogelijkheden. Dit zijn het recht op verbetering, het recht op aanvulling en het recht op verwijdering. Daarnaast is er een recht op afscherming van (bepaalde) gegevens.

Recht op verbetering

je kunt je zorgverlener per mail of brief vragen onjuiste gegevens te verbeteren. Je zorgverlener moet binnen een maand antwoorden of hij aan je verzoek kan voldoen. Als hij geen wijzigingen wil aanbrengen in je dossier, moet hij duidelijk aangeven waarom hij dit niet zal doen. Je zorgverlener zal alleen feitelijke onjuistheden verbeteren. Hij beslist zelf of dit het geval is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeerde adresgegevens of onjuiste gegevens over onderzoeken. Als hij aan je verzoek tegemoet komt, moet hij het dossier zo snel mogelijk aanpassen. Wanneer hij je verzoek niet opvolgt, kun je gebruikmaken van het recht op aanvulling of het recht op verwijdering.

Voorbeeld

In je dossier bij de huisarts, lees je dat je hoofdpijn wordt veroorzaakt door spanningen binnen het huwelijk. Volgens jou was de hoofdpijn het gevolg van steeds terugkerende verkoudheid en verstoppingen. Spanningen verergerden de hoofdpijn wel, maar waren niet de oorzaak. Inderdaad heeft verwijzing naar de KNO-arts geholpen. Na zijn behandeling is je hoofdpijn grotendeels verdwenen. Nu wil je graag dat de huisarts de gegevens in je dossier aanpast.

Recht op aanvulling

Je kunt ook een aanvulling in je dossier laten opnemen. Dit kan een (schriftelijke) verklaring zijn met jouw kijk op de behandeling. Het kan ook de opvatting van een andere zorgverlener (second opinion) zijn. Je geeft dit aan je zorgverlener die het als aanvulling op zijn bevindingen opneemt in je dossier. Hij heeft de plicht deze aanvulling aan je dossier toe te voegen, ook als hij het hier niet mee eens is

Recht op verwijdering

Staan er volgens jou overbodige gegevens in je dossier of opmerkingen die je als kwetsend ervaart? Dan kun je de zorgverlener verzoeken deze uit het dossier te verwijderen. Ook kun je vragen bepaalde stukken weg te halen, wanneer je bang bent hiermee ‘achtervolgd’ te worden. Zo’n verzoek doe je schriftelijk. Je behandelaar moet binnen drie maanden dit verzoek uitvoeren, tenzij hij het verzoek tot vernietiging weigert. Je zorgverlener moet zeer goede redenen hebben om niet aan je verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld omdat iemand anders een groot belang heeft bij het bewaren van de gegevens. Bij ernstige erfelijke ziektes kan het belangrijk zijn dat kinderen of andere familieleden hier informatie over kunnen krijgen. Een andere reden kan zijn dat het verwijderen van de gegevens ‘goed hulpverlenerschap’ belemmert. Bijvoorbeeld wanneer ouders informatie over mishandeling uit het medisch dossier van hun kinderen willen verwijderen.

Recht op afschermen van gegevens

Het elektronisch patiëntendossier biedt wat meer mogelijkheden om gegevens af te schermen. Gegevens staan dan wel in het dossier van je zorgverlener, maar je kunt hem vragen om die gegevens voor (bepaalde) andere zorgverleners, waarmee je een behandelrelatie hebt, af te schermen. Zij krijgen deze gegevens dan niet te zien. Als je je gegevens niet beschikbaar stelt, kan dat invloed hebben op de behandeling. De zorgverlener waarbij je je gegevens wilt afschermen, zal dit met je bespreken. Hij mag je vragen om een verklaring te tekenen waarin staat dat jezelf, voorgelicht en bewust, kiest voor het afschermen van je gegevens.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!