Recht op inzage en kopie van het medisch dossier

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt niet alleen dat de zorgverlener een medisch dossier over jou bijhoudt, maar ook dat je het mag inzien (lezen). Of een kopie van je dossier kunt krijgen. Het gaat tenslotte om gegevens over jouw gezondheid.

Recht op inzage

Je hebt het recht jouw medisch dossier in te zien, wanneer je daar om vraagt. Een zorgverlener mag dit in principe niet weigeren. Wel kan hij je hierbij helpen door bepaalde zaken uit te leggen, zoals moeilijke medische termen. Misschien heeft de zorgverlener niet direct tijd om jou inzage in jouw medisch dossier te geven. Je kunt hier dan een aparte afspraak voor maken. In ieder geval heb je recht op inzage binnen een maand na jouw verzoek. Jouw zorgverlener kan om een legitimatie (paspoort of rijbewijs) vragen als je het dossier komt inzien of een kopie ophaalt. Zo weet hij zeker dat hij jouw gegevens niet door een ander laat lezen.

Recht op een kopie

Naast het recht om je dossier in te zien, kun je ook vragen om een kopie van je dossier of een gedeelte hiervan. Vraag hier gerust om als je wilt nalezen wat er in jouw dossier staat. Je bent niet verplicht om uit te leggen waarom je dit wilt.
De zorgverlener moet jou binnen een maand kosteloos een kopie van (een deel) van jouw dossier geven. Hij mag alleen een (redelijke) vergoeding vragen, wanneer je een extra kopie vraagt of heel vaak om een kopie vraagt.

Voorbeeld

Je bent al enkele jaren onder behandeling bij een specialist. Vorig jaar heeft hij je geopereerd en het resultaat daarvan valt je tegen. Je bespreekt dit met je specialist en zegt dat je graag een kopie van het gedeelte van jouw dossier over de operatie wilt ontvangen. Je kunt dan thuis rustig het operatieverslag nalezen om te zien wat er is gebeurd en mogelijk een oorzaak vinden voor het tegenvallende resultaat.

Uitzondering

Wanneer er in jouw dossier ook gegevens van iemand anders staan (bijvoorbeeld je partner) dan mag je deze niet inzien. De zorgverlener beslist of de privacy van die ander geschaad wordt. In dat geval verwijdert de zorgverlener deze gegevens bij inzage of het maken van een kopie tijdelijk of schermt ze af.

Voorbeeld

Samen met je partner heb je een aantal gesprekken met de psycholoog gevoerd. Ook heeft de psycholoog een aantal malen alleen met jouw partner gesproken. Nu vraag je inzage in je dossier. De gedeelten die over jouw partner gaan, zijn afgeplakt. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van je partner mag je ook de informatie over hem inzien.

Als je partner inzage weigert

In de praktijk wordt niet altijd gehoor gegeven aan een inzageverzoek. Wanneer je behandelaar inzage weigert, herhaal je jouw verzoek schriftelijk. In je brief of mail geef je aan dat je recht op inzage heeft en dat je stappen zult ondernemen wanneer hij blijft weigeren. Gaat je behandelaar hier niet op in, dan kun je:

  • Een brief sturen aan de directie van de instelling. Daarin schrijf je dat je behandelaar je inzage weigert en verzoek je om hulp om inzage te krijgen.
  • Informatie en advies vragen bij het patiëntenservicebureau van de instelling.
  • De kwestie voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling of aan de zorgverlener en zo nodig een klacht indienen.
  • Je huisarts vragen om te bemiddelen.

Met een medewerker van de Zorgbelangorganisatie in jouw regio of van het Nationale Zorgnummer kun je bespreken welke aanpak in jouw geval het beste is. Wanneer je nog geen inzage in je dossier hebt gekregen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie kan je klacht behandelen of adviseren bij conflicten over medische dossiers. Als niets helpt, kun je inzage afdwingen via een kort geding bij de rechter. Bespreek dit met je juridisch adviseur (rechtsbijstand) of advocaat.

Elektronische inzage in het medisch dossier

Vanaf 2020 heb je recht op elektronische inzage in je dossier. Daarnaast kun je dan aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverlener mogen worden ingezien. Een goede methode hiervoor is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een website of app waarmee je over een tijdje toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens van al je zorgverleners. Je kunt deze gegevens in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken, aangeven wie deze gegevens mogen inzien, en er ook eigen gegevens in bijhouden. Met een PGO kun je dus altijd al jouw medische gegevens inzien. Kijk voor meer informatie over PGO's op pgo.nl.

Een andere mogelijkheid voor elektronische inzage biedt het patiëntenportaal. Het patiëntenportaal is gekoppeld aan het systeem van een instelling, praktijk of zorgverlener. Hierdoor kun je alle medische gegevens die de instelling over jou heeft, online inzien door in te loggen. Bijvoorbeeld een verslag over een consult, laboratoriumuitslagen of röntgenfoto’s. Een patiëntenportaal geeft je alleen inzage in jouw dossier bij een specifieke instelling of zorgverlener. Een aantal ziekenhuizen en huisartsenpraktijken werkt hier al mee.

Hoe vraag je om inzage?

Wanneer je nog onder behandeling bent, vraag je aan je eigen zorgverlener om inzage.

Je hoeft je verzoek niet toe te lichten. Maar het kan wel verstandig zijn om je zorgverlener te laten weten waarom je inzage wilt. Soms heb je maar een deel van je dossier nodig om bepaalde vragen te beantwoorden. Ook kan hij je dan aanbieden uitleg te geven, zodat je beter begrijpt wat er in je dossier staat. Natuurlijk kun je ook altijd zelf om uitleg vragen.
Als je behandeling al is afgesloten, kun je het beste schriftelijk (per mail of brief) om inzage in je dossier vragen. Je richt je verzoek aan de hoofdbehandelaar. In een verzoek vermeld je:

  • Je naam en contactgegevens.
  • Je wens tot inzage of om een kopie.
  • welke zorgverlener je heeft behandeld.
  • De behandelperiode waarover je inzage wilt hebben.
  • Eventueel dat je een toelichting wenst van de zorgverlener.

Veel ziekenhuizen hebben op hun website een standaardformulier voor het aanvragen van een kopie van je medisch dossier.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!