Geen toestemming

Je bent niet verplicht een behandeling te ondergaan. Ook niet als deze medisch gezien nodig is. Je kunt altijd besluiten om geen toestemming te geven voor een behandeling.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Als je geen toestemming geeft, moet jouw zorgverlener dat respecteren. De behandeling gaat dan niet door. Je zorgverlener moet er wel van overtuigd zijn dat je de gevolgen van je beslissing begrijpt. Twijfelt hij daaraan, dan moet hij je opnieuw goed informeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beslissing. Je kunt je zorgverlener dan niet op negatieve gevolgen van jouw keuze aanspreken. Dat kan alleen als hij je niet goed heeft geïnformeerd.

Betekent dat het einde van de relatie met mijn zorgverlener?

Jouw weigering betekent niet automatisch het einde van de relatie met jouw zorgverlener. Misschien stem je wel in met een andere behandeling. Of wil je eerst kijken wat er gebeurt als je je niet laat behandelen.

Voorbeeld

De tanden van je ondergebit zijn verschoven. Jouw tandarts zegt dat hij dit gemakkelijk met een beugel kan verhelpen. Je wilt geen beugel. De tandarts blijft gewoon je gebit controleren en zo nodig behandelen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Nadat je toestemming hebt gegeven, kun je van mening veranderen. Dan trek je je toestemming in. De zorgverlener zoekt dan samen met jou naar een andere behandeling. Je kunt ook besluiten om je helemaal niet te laten behandelen. Als een behandeling al is gestart, kun je deze niet stoppen als daardoor jouw veiligheid in gevaar komt.

Voorbeeld

Je hebt kanker. In overleg met de specialist heb je besloten een chemokuur te volgen. Dat betekent dat je een lange periode medicijnen moet gebruiken. De kuur valt je zo zwaar dat je besluit ermee te stoppen.

Mag ik het ziekenhuis verlaten wanneer ik dat wil?

Je mag een ziekenhuis verlaten, ook als dat medisch gezien niet verstandig is. Je hebt daarvoor geen toestemming van de behandelend arts nodig. Deze kan je wel vragen om een verklaring te ondertekenen dat je zelf wilt vertrekken. De arts kan dan later aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor jouw vertrek. Je bent niet verplicht zo’n verklaring te ondertekenen.

Voorbeeld

Je bent zwanger. Vanwege hoge bloeddruk ben je opgenomen in het ziekenhuis. In jouw situatie is het beter dat je je rustig houdt, maar je wilt liever naar huis. Je bent ervan overtuigd dat je thuis ook voldoende rust kunt nemen. Je verlaat het ziekenhuis, ook al raadt jouw arts dit af.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming kan geven?

Wanneer je zelf geen toestemming kunt geven, moet iemand anders dat voor jou doen. Zo’n vertegenwoordiger neemt beslissingen die het meest in jouw belang zijn. Of beter nog, zoals hij denkt dat jij het zou willen.

Meer informatie hierover staat in de e-brochure ‘Wie beslist?'

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!