Inleiding

Als een naaste overlijdt, dan brengt dat veel verdriet met zich mee. Maar soms ook vragen. Bijvoorbeeld over het ziekbed van de overledene en de zorg en behandeling die hij of zij kreeg. Informatie hierover staat vermeld in het medisch dossier van de overleden patiënt. Misschien had je al inzage in dit dossier toen je naaste nog leefde. Maar weet je dat je niet vanzelfsprekend inzage of een afschrift krijgt na het overlijden van je naaste? Als patiënt is het ook belangrijk om je hier bewust van te zijn. Wil je wel of niet dat jouw nabestaande(n) inzage krijgt in je medisch dossier na je overlijden? Wil je dat wel, dan moet je hier toestemming voor geven.

Sinds 1 januari 2020 is het wettelijk recht op inzage voor nabestaanden gewijzigd. In deze brochure leggen we uit wanneer een nabestaande wel of geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit inzagerecht is van toepassing op medische dossiers van een brede groep aan zorgverleners (zorgverleners zoals staat opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dus niet alleen de medische dossiers van de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis vallen eronder maar bijvoorbeeld ook van de fysiotherapeut, apotheek, een individuele zorgaanbieder of een zorginstelling.

Ben je een naaste van iemand die ernstig ziek is? Dan kun je deze folder gebruiken om het gesprek aan te gaan over inzage in zijn of haar medisch dossier na overlijden. Ben je patiënt? Denk er dan goed over na of je wel of geen inzage wilt geven aan naasten of anderen in je medisch dossier na je overlijden.

Ook vind je in dit e-book informatie over het nazorggesprek. Zo’n gesprek kun je na het overlijden van een naaste aanvragen bij de zorgverlener. Veel mensen geven aan hier behoefte aan te hebben en vinden het vervolgens niet (meer) noodzakelijk om het medisch dossier in te zien.

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!