De geschilleninstantie

Heeft de uitslag van de interne klachtenprocedure jouw klacht onvoldoende opgelost of weggenomen? Heeft de zorgaanbieder zich niet gehouden aan de regels van de interne klachtenprocedure? Of is het niet mogelijk om je klacht eerst neer te leggen bij je zorgverlener of zorgaanbieder? Dan kun je jouw klacht indienen bij een geschilleninstantie.

Erkende geschilleninstanties

Jouw zorgaanbieder of instelling is verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig, en erkend door de overheid. De instantie doet bindend uitspraak over een klacht en kan eventueel een schadevergoeding toekennen van maximaal 25.000 euro. Gaat het om een hogere schade dan is alleen de rechter bevoegd.

Op de site van de geschilleninstanties staat een overzicht van erkende instanties. Meer informatie vind je op de website van de geschilleninstantie zelf. Voor meer informatie en advies kun je ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Voor geschillen met zorgverzekeraars gelden deze instanties niet, daarvoor moet je bij de SKGZ zijn.

Geschillenprocedure

Je kunt bij de geschilleninstantie schriftelijk een klacht indienen. De geschilleninstantie bepaalt eerst of ze je klacht formeel mogen behandelen. De geschilleninstantie behandelt je klacht niet als:

  • je klacht ook bij de rechter ligt of
  • de rechter al eerder een uitspraak heeft gedaan over jouw klacht.

Sommige geschilleninstanties vragen een vergoeding bij het indienen van een klacht. Dit bedrag ligt ongeveer tussen de 50 en 130 euro, afhankelijk van de instantie en de hoogte van je schadeclaim. Je krijgt dit bedrag terug als je gelijk krijgt van de geschilleninstantie.

Uitspraak en bezwaar

Binnen zes maanden doet de geschilleninstantie een uitspraak over jouw klacht. In samenspraak met partijen gebeurt dit mondeling tijdens een zitting of schriftelijk. In sommige gevallen krijg je al eerder een uitkomst. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend voor jou en de zorgverlener. Je kunt dus niet in beroep gaan. Wanneer je de uitspraak onredelijk vindt, kun je de uitspraak aan de rechter voorleggen. Dit moet binnen twee maanden na de uitspraak van de geschilleninstantie. De rechter toetst dan alleen de manier waarop de geschilleninstantie jouw klacht heeft behandeld.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!