Inleiding

De zorg of het contact met zorgverleners loopt soms anders dan je verwacht. Er gaat iets mis. Je vraagt je af of het wel klopt wat er is gebeurd, en bent misschien boos of teleurgesteld. Hoe dan ook. Als je ontevreden bent, heb je het recht om een klacht in te dienen. De zorgverlener of instelling moet jouw klacht serieus nemen en behandelen.

Je kunt verschillende redenen hebben om een klacht in te dienen. Je wilt bijvoorbeeld horen of je gelijk hebt. Of je vindt het belangrijk dat zoiets niet nog eens gebeurt. Misschien wil je alleen jouw verhaal kwijt. Maar het kan ook dat je een vergoeding wilt voor de schade.

Als je een klacht wilt indienen, kun je de volgende vragen hebben:

  • Wat zijn mijn rechten?
  • Waar kan ik het beste terecht met mijn klacht?
  • Heeft het wel zin om te klagen?
  • Zijn er andere mogelijkheden?
  • Waar kan ik terecht voor advies?
  • Wie kan mij helpen bij het indienen van een klacht?

In deze brochure krijg je een antwoord op deze vragen. We geven je inzicht in je recht om een klacht in te dienen in de zorg en in de mogelijkheden hiervoor.

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!