Jouw rechten en plichten als klager in het kort

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste rechten en plichten van jou als klager nog eens kort op een rij.

Jouw rechten

Je hebty als klager recht op:

 • serieuze afhandeling van jouw klacht
 • duidelijke informatie over waar je terecht kunt voor (eerste) opvang en advies
 • informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen
 • keuzevrijheid over waar je je klacht wilt indienen
 • informatie over wat er met je klacht gebeurt;
 • duidelijkheid over termijnen van afhandeling van je klacht
 • kosteloze inzet van een klachtenfunctionaris
 • de mogelijkheid je te laten bijstaan
 • de mogelijkheid je te laten vertegenwoordigen
 • de mogelijkheid om een onafhankelijk oordeel over je klacht te krijgen
 • vertrouwelijke omgang met je klacht en je gegevens
 • het indienen van een klacht. Dit mag nooit nadelige gevolgen voor je hebben

Het is belangrijk dat je je vragen of klachten zo snel mogelijk aan de orde stelt. Dat doe je bij voorkeur eerst bij je zorgverlener. Een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.

Jouw plichten

Je hebt als klager de plicht om:

 • je klacht (verder) toe te lichten
 • de zorgverlener de kans te geven zijn kant van de zaak toe te lichten
 • je te houden aan afgesproken termijnen bij de afhandeling van een klacht
 • duidelijkheid te geven als je de klachtenafhandeling wilt stoppen
 • de zorgverlener fatsoenlijk aan te spreken.

Op de volgende pagina staan organisaties waar je meer informatie kunt krijgen over jouw rechten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!