Colofon

Contactgegevens

Patiëntenfederatie Nederland, Postbus 1539, 3500 BM

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: Praat op tijd over je levenseinde, Patiëntenfederatie Nederland.

Utrecht, december 2021

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!