Voorbereiden: wat kun je nog meer bespreken?

Onderstaande punten kunnen ook nog aan de orde komen.

Heb je een wilsverklaring?

Je kunt in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen wat voor behandelingen je wel of juist niet wilt. Ook kun je in een wilsverklaring een vertegenwoordiger aanwijzen. Bespreek een schriftelijke wilsverklaring altijd met je dokter. Ook als je deze verklaring hebt laten vastleggen bij een notaris.

Wil je organen of weefsel doneren of je lichaam aan de wetenschap schenken?

Ben je orgaan- of weefseldonor? Of wil je daar meer over weten? Dan kun je dit onderwerp ook bespreken met je dokter. Vragen die je bijvoorbeeld kan stellen, zijn:

  • Wat is orgaan/weefseldonatie precies?
  • Kun je organen/weefsel doneren na je dood? Of kan dat niet door je ziekte of leeftijd?
  • Wat moet je daarvoor regelen?
  • Als je na je dood orgaan- of weefseldonor wilt zijn, bespreek dan de mogelijkheden daarvoor met je dokter.
  • In sommige situaties is het mogelijk om na euthanasie organen te doneren. Mocht je dit overwegen, bespreek dit dan op tijd met je dokter.

Je kunt er ook voor kiezen om je lichaam na je overlijden ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Wil je dit, of denk je erover na? Bespreek dan de volgende vragen met je dokter:

  • Wat betekent het voor je lichaam en voor je nabestaanden als je je lichaam na je overlijden aan de wetenschap ter beschikking stelt? Of als je je hersenen doneert aan de Nederlandse Hersenbank?
  • Wat moet je daarvoor doen?
  • Als je al besloten heb om je lichaam aan de wetenschap ter beschikking te stellen: weet je dokter dit en je naasten?
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!