Inleiding

Handreiking voor zorgverzekeraars die patiënten willen betrekken bij de zorginkoop

Deze handreiking helpt zorgverzekeraars op weg naar patiëntgerichte zorginkoop. Je krijgt uitleg over patiëntparticipatie. Daarnaast vind je voorbeelden, praktische tips en handige tools.

Hoe kunnen zorgverzekeraars rekening houden met de wensen en behoeften van patiënten in de zorginkoop? Hoe kunnen zij de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten? Deze handreiking helpt zorgverzekeraars op weg!

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland vinden het belangrijk dat patiënten zich herkennen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Patiëntorganisaties en patiënten zelf kunnen hier een rol in spelen. Sommige zorgverzekeraars nodigen patiëntorganisaties al uit en maken gebruik van patiëntervaringen. Dat is een goede ontwikkeling. Want patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg.

Met ‘patiënt’ bedoelen wij in deze handreiking alle mensen die ervaring hebben met het ontvangen van zorg.

Let op! Deze handreiking gaat over zorginkoop voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en de aanvullende verzekering. Dus niet over zorg, hulp en ondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Deze handreiking is een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland

zn logo extra 1000

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!