Patiëntenparticipatie en zorginkoop

Patiënten kijken met een ander perspectief naar zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Hun ervaringen over de behandeling, de ziekte en het herstel geeft zorgverzekeraars inzichten om de toegang, kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg te verhogen. Daarbij helpt het benutten van specifieke Ervarings­deskundigheid van patiënten, cliënten en/of hun naasten via patiëntparticipatie bij zorginkoop. Net zoals patiëntparticipatie ook werkt voor onderzoek, innovaties, onderwijs en beleid.

In dit hoofdstuk lees je meer over patiëntenparticipatie. In het hoofdstuk Tips vind je als zorgverzekeraar tips over hoe je patiëntenorganisaties kunt inzetten bij patiëntenparticipatie.

Patiëntenorganisaties krijgen in de handreiking 'Patiëntgerichte zorginkoop - voor patiëntenorganisaties' tips voor een goede voorbereiding op een gesprek met de zorgverzekeraar.

Patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg. Het doel van participatie is de zorg patiëntgerichter te maken. Patiëntenparticipatie kent verschillende vormen. Hieronder vind je enkele voorbeelden die de Patiëntenfederatie toepast.

  • Deelname van patiëntenvertegenwoordigers bij het ontwikkelen van producten zoals richtlijnen, indicatoren, keuzehulpen, (digitale) dienstverlening en patiënteninformatie
  • Raadplegen van patiënten via focusgroepen of vragenlijsten voor inbreng bij de (door)ontwikkeling van producten en innovaties om de zorg te verbeteren
  • Beoordelen van onderzoeksaanvragen op relevantie vanuit patiëntenperspectief door patiënten die opgeleid zijn tot referent
  • Reflecteren door verschillende patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van zorginkoopbeleid van een zorgverzekeraar
  • Samen optrekken om een verandering in het zorglandschap voor elkaar te krijgen.

Patiëntenparticipatie, hoe draagt dat bij aan betere zorginkoop?

Ga je aan de slag met patiëntenparticipatie, dan kan je dat als zorgverzekeraar weldegelijk helpen bij het realiseren van patiëntgerichte zorg. Patiëntenorganisaties kunnen bijvoorbeeld patiëntervaringen ophalen en bundelen, onderzoek (laten) doen, input geven voor verbeteropties vanuit patiëntenperspectief. Veel patiëntenorganisaties hebben inmiddels ervaring met meedenken en participatie in de ontwikkeling van richtlijnen of kwaliteitsstandaarden. Samen met patiëntenorganisaties kan je bekijken of via de zorginkoop het gebruik van richtlijnen of kwaliteitsstandaarden nog meer kan worden gestimuleerd. Uiteindelijk kan dat het volgende opleveren:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg, doelmatigheid van onderzoek of verhoging van de relevantie hiervan
  • betere aansluiting van de zorg bij wat mensen nodig hebben
  • verhoging van het draagvlak van beslissingen die worden genomen
  • betere implementatie van nieuw beleid, afspraken of ontwikkelde producten

Meer informatie over hoe je als zorgverzekeraar patiënten en patiëntenorganisaties kunt laten participeren, vind je in het hoofdstuk Tips. Wil je meer informatie over patiëntenparticipatie, even sparren of advies? Neem dan contact op met Patiëntenfederatie Nederland.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!