Wat is belangrijk bij het betrekken van patiëntenorganisaties bij het zorginkoopproces?

Er is niet één participatievorm de beste. Belangrijk is het creëren van een juiste mix van de participatievormen. Zodat de inbreng zoveel mogelijk representatief is voor grote patiëntengroepen en van voldoende kwaliteit. Dan is de samenwerking met patiënten betekenisvol.

Neem patiëntenorganisaties mee in de zorginkoopcyclus

Neem bij de voorbereiding van zorginkoopbeleid altijd de vraag op of, welke en hoe je patiëntenorganisaties kunt betrekken.Zorg dat de jaarlijkse publicatie van het zorginkoopbeleid ook bij patiëntenorganisaties onder de aandacht wordt gebracht. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de koepels of een bericht specifiek voor een bepaalde patiëntenorganisatie voor wie bijvoorbeeld een wijziging in het beleid relevant is.

Geef patiëntenorganisaties tips bij de voorbereiding

Komt het tot een afspraak met een patiëntenorganisatie over een bepaalde wens of idee? Help de patiëntenorganisatie op weg met de voorbereiding. Neem bijvoorbeeld deze handreiking als gezamenlijk vertrekpunt.

Doe meer dan alleen informeren. Benut ook andere vormen van patiëntenparticipatie

Wil je patiëntenorganisaties betrekken bij de zorginkoop, dan ligt informeren voor de hand: via de website of mail. Maar in gesprek komen met elkaar en nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de patiënt levert vaak meer op. Ook op onderwerpen waar het schuurt. Het is prima om op onderdelen van mening te verschillen, maar heb begrip voor elkaars situatie. Door het gesprek aan te gaan kun je ondanks de verschillen samen kijken hoe patiënten zo min mogelijk hinder ondervinden bij een verandering in beleid. Dat kan door patiëntenorganisaties uit te nodigen voor bijvoorbeeld een (digitaal) rondetafelgesprek. Raadplegen kan ook door een groep patiënten te vragen hun ervaringen en mening te delen. Ook daarbij is samenwerken met een patiëntenorganisatie om de juiste patiënten hiervoor te vinden en goede optie.

Je kunt ook patiëntenorganisaties vragen om te adviseren over (delen van) het inkoopbeleid. Nog mooier is samen optrekken in een pilot waarbij een bepaalde zorgvorm wordt ingekocht en patiëntenorganisaties hun aandeel hebben bij het evalueren van de uitkomsten.

Ben je bewust van de verschillen in organisatiegraad en toerusting van patiëntenorganisaties

Bij Patiëntenfederatie Nederland zijn ruim 50 patiëntenorganisaties aangesloten. Een deel van deze leden is zelf een koepelorganisatie met eigen leden. In totaal vertegenwoordigt de Patiëntenfederatie ruim 200 patiëntenorganisaties. Deze organisaties verschillen in aard en omvang. Soms beschikken patiëntenorganisaties over professionele ondersteuning vanuit een professioneel geleid bureau. Soms gaat het om een vereniging die nagenoeg geheel op vrijwilligers draait. Dit vraagt soms aanpassing in de communicatie of het tijdpad waarbinnen afspraken kunnen worden gerealiseerd. Verdiep je in hoe een patiëntenorganisatie is georganiseerd.

Dat er veel vrijwilligers actief zijn bij patiëntenorganisaties, betekent niet dat deze organisaties hun inzet kosteloos kunnen inzetten. Als je na een verkenning besluit om samen een traject te starten, ga dan in de beginfase al in gesprek over wat je van elkaar verwacht en kom tot afspraken over (het faciliteren van) inzet van de patiëntenorganisatie en de zorgverzekeraar.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!